Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kasama Ka Hanggang Wakas"

49,699 2019-09-05

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kasama Ka Hanggang Wakas"

I

Nagpapaanod ako't nilalakbay ang mundo,

pakiramdam ay wala sa sarili at sa loob ay walang-kakayanan.

Ginising ng Iyong mga malalambing na salita,

nakikita ko ang pagbanaag ng liwanag.

Tinatanggap ko ang paghatol ng Iyong mga salita.

Nakikita kong ako ay lubhang masama.

Sa paglilimi ng aking sariling mga gawi,

lahat ito'y pagpapahayag ng aking masamang disposisyon.

Pag kasama Ka, walang takot sa pasakit ni Satanas,

o ng kalungkutang dala ng gabi.

Pag kasama Ka, 'di ako takot humarap sa panganib,

o mga hirap sa paglalakbay.

Pagkaraan ng mabatong mga landas ng kaguluhan,

malugod kong tinatanggap ang maayang kinabukasan.

II

Lumulupaypay ako sa matinding pagsisisi,

nagpapasalamat na ako ay iniligtas.

Ang dakilang awa na Iyong ipinamalas,

magpahintulot sa aking maglakbay.

Kapag nalalayo, tinatawag ako ng Iyong mga salita.

Iniingatan Mo ako sa pasakit, ako'y ligtas.

Naghihimagsik ako, at Ikaw ay nagtatago.

Sa gayon bumabagsak ako sa matinding sakit.

Kapag bumabalik ako, ipinakikita Mo ay kabaitan,

ngumingiti Ka, niyayakap ako.

Kapag si Satanas ay nananakit at nanunugat,

ang init Mo'y nagpapagaling, umaaliw sa akin.

Kapag nahulog ako sa kamay ng diyablo,

nakikihati Ka sa aking paghihirap at sakit.

Naniniwala akong malapit na ang bukang-liwayway,

magiging asul muli ang langit.

Pag kasama Ka, walang takot sa pasakit ni Satanas,

o ng kalungkutang dala ng gabi.

Pag kasama Ka, di ako takot humarap sa panganib,

o mga hirap sa paglalakbay.

Pagkaraan ng mabatong mga landas ng kaguluhan,

malugod kong tinatanggap ang maayang kinabukasan.

III

Ang mga salita Mo ang aking buhay, aking Panginoon.

Ninanamnam ko ang mga salita Mo araw-araw.

Kapag nililigiran ako ni Satanas.

Ang mga salita Mo'y nagbibigay sa akin

ng karunungan at lakas.

Kapag ako'y nagdurusa o kapag ako'y nabibigo,

ang mga salita Mo'y umaakay

sa aking tumawid sa mahihirap na kapanahunan.

Kapag ako'y nalulumbay o nanghihina,

ang mga salita Mo'y nagbibigay-buhay

at mga panustos na kailangan.

IV

Kapag ako'y dumaraan sa mga pagsubok,

ang mga salita Mo'y gumagabay sa aking maging saksi.

Nabubuhay ako't kinakausap Ka,

walang anumang puwang sa ating pagitan.

Pag kasama Ka, walang takot sa pasakit ni Satanas,

o ng kalungkutang dala ng gabi.

Pag kasama Ka, 'di ako takot humarap sa panganib,

o mga hirap sa paglalakbay.

Pagkaraan ng mabatong mga landas ng kaguluhan,

malugod kong tinatanggap ang maayang kinabukasan,

ang maayang kinabukasan.

Pag kasama Ka.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon