Menu

Susunod

Christian Praise Music | "Tunay at Totoo ang Pag-ibig ng Diyos para sa Sangkatauhan"

1,189 2020-02-08

Christian Praise Music | "Tunay at Totoo ang Pag-ibig ng Diyos para sa Sangkatauhan"

I

Pangunahing ipinamamalas ang pag-ibig ng Diyos

sa sangkatauhan sa gawaing nagawa Niya

habang nasa katawang-tao,

sa personal na pagliligtas sa mga tao,

nagsasalita at namumuhay nang harap-harapan sa kanila,

na hindi man lang lumalayo ni katiting, walang anumang pagkukunwari,

at samantalang totoong-totoo.

Inililigtas Niya ang mga tao

kaya nagawa Niyang maging tao at

dumaan sa mga taon ng kirot na kasama ang mga tao sa mundo,

lahat dahil sa Kanyang pag-ibig at awa sa sangkatauhan,

lahat dahil sa Kanyang pag-ibig at awa sa sangkatauhan.

II

Walang kondisyon at kahilingan ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao.

Ano ang natatanggap Niyang kapalit mula sa kanila?

Malamig ang mga tao sa Diyos.

Sino ang nagagawang tratuhin ang Diyos bilang Diyos?

Hindi binibigyan ng mga tao ng kahit katiting na ginhawa ang Diyos;

hanggang sa araw na ito, hindi pa rin nakatatanggap ang Diyos

ng tunay na pagmamahal mula sa sangkatauhan.

Patuloy lamang na nagbibigay at naglalaan ang Diyos nang hindi iniisip ang sarili.

Patuloy lamang na nagbibigay at naglalaan ang Diyos nang hindi iniisip ang sarili.

Hindi binibigyan ng mga tao ng kahit katiting na ginhawa ang Diyos;

hanggang sa araw na ito, hindi pa rin nakatatanggap ang Diyos

ng tunay na pagmamahal mula sa sangkatauhan.

Patuloy lamang na nagbibigay at naglalaan ang Diyos nang hindi iniisip ang sarili.

Patuloy lamang na nagbibigay at naglalaan ang Diyos nang hindi iniisip ang sarili.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon