Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Musical Documentary | "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 2/15)

Panimula

Tagalog Christian Musical Documentary | “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” (Clip 2/15) Diyos na Naghahari sa Simula at sa Hinaharap ng Sangkatauhan

Mula sa pagdating natin na nananangis sa mundo, nagsisimula tayong gumanap ng iba’t ibang papel sa buhay. Mula sa pagsilang hanggang sa tumanda, magkasakit at mamatay, nagagalak tayo at nalulungkot …. Saan ba talaga nanggagaling ang sangkatauhan, at saan ba talaga tayo patungo? Sino ang kumokontrol sa mga pagsisimula ng tao, at sino ang nag-uutos sa kanyang hinaharap? Ngayon, lahat ay mahahayag …

Rekomendasyon:

I-expand