Menu

Susunod

Diyos na Naghahari sa Simula at sa Hinaharap ng Sangkatauhan

4,039 2019-10-17

Sinipi Mula sa Kristiyanong Dokumentaryo na “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat”: Diyos na Naghahari sa Simula at sa Hinaharap ng Sangkatauhan

Mula sa pagdating natin na nananangis sa mundo, nagsisimula tayong gumanap ng iba’t ibang papel sa buhay. Mula sa pagsilang hanggang sa tumanda, magkasakit at mamatay, nagagalak tayo at nalulungkot …. Saan ba talaga nanggagaling ang sangkatauhan, at saan ba talaga tayo patungo? Sino ang kumokontrol sa mga pagsisimula ng tao, at sino ang nag-uutos sa kanyang hinaharap? Ngayon, lahat ay mahahayag …

Mag-iwan ng Tugon