Menu

Susunod

"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Trailer) | Ang Pag-angat at Pagbagsak ng mga Bansa

1,019 2019-08-05

"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Trailer) | Ang Pag-angat at Pagbagsak ng mga Bansa

Kagagawan ba ng tao ang pag-angat at pagbagsak ng isang bansa? Batas ba ito ng kalikasan? Anong hiwaga ang nakapaloob dito? Sino ba talaga ang namamahala sa pag-angat at pagbagsak ng isang bansa? Malapit nang ihayag ang hiwaga sa Kristiyanong dokumentaryong musikal Siya na May Kapangyarihan sa Lahat

Mag-iwan ng Tugon