Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" | Ang Pag-angat at Pagbagsak ng mga Bansa

Panimula

Trailer ng Dokumentaryong “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat” | Ang Pag-angat at Pagbagsak ng mga Bansa

Kagagawan ba ng tao ang pag-angat at pagbagsak ng isang bansa? Batas ba ito ng kalikasan? Anong hiwaga ang nakapaloob dito? Sino ba talaga ang namamahala sa pag-angat at pagbagsak ng isang bansa? Malapit nang ihayag ang hiwaga sa Kristiyanong dokumentaryong musikal Siya na May Kapangyarihan sa Lahat

 

Rekomendasyon:

Tagalog Christian Music Documentary | “Siya na May Kapangyarihan sa Lahat”

I-expand