Menu

Susunod

Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian

2,297 2020-04-29

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian"

I

Sa panahong ito, matutupad ng Diyos sa inyo:

na lahat isinasagawa ang katotohanan N'ya,

na ang lahat ay isasabuhay ang Kanyang salita

at iibigin Siya sa kanilang mga puso.

Ang salita ng Diyos ay ang pundasyon ng kanilang buhay.

Lahat sila ay may mga pusong natatakot sa Diyos.

Sa pagsasagawa ng mga salita ng Diyos,

sila'y mamumuno at maghahari kasama ng Diyos.

Ang salita ng Diyos lamang ang nagbibigay ng buhay sa tao.

Tanging ang Kanyang salita

ang maaaring magbigay ng liwanag sa tao,

itinuturo ang paraan ng pagsasagawa.

Partikular ito sa Panahon ng Kaharian.

II

Ang mga salita ng Diyos ang namamahala sa tao.

Ang salita ng Diyos ay pagkain at lakas.

Magagalak ka kapag kumain ka nito.

Huwag kang kumain at wala kang patutunguhan.

Sinasabi sa Biblia: Ang tao ay hindi mabubuhay

sa pamamagitan lamang ng tinapay,

ngunit sa pamamagitan ng mga salita mula sa bibig ng Diyos.

Ngayo'y matutupad 'to ng Diyos sa inyo.

Ang salita ng Diyos lamang ang nagbibigay ng buhay sa tao.

Tanging ang Kanyang salita

ang maaaring magbigay ng liwanag sa tao,

itinuturo ang paraan ng pagsasagawa.

Ito'y mas totoo sa Kapanahunan ng Kaharian.

III

Sa kapanahunang ito,

pangunahing ginagamit ng Diyos ang salita

para pamahalaan ang lahat.

Ang mga tao ay hinatulan at pinerpekto,

nakakapasok sa Kanyang kaharian,

lahat dahil sa Kanyang salita.

Ang salita ng Diyos lamang ang nagbibigay ng buhay sa tao.

Tanging ang Kanyang salita

ang maaaring magbigay ng liwanag sa tao,

itinuturo ang paraan ng pagsasagawa.

Ito'y mas totoo sa Kapanahunan ng Kaharian.

Araw-araw na uminom ng salita ng Diyos.

Araw-araw kumain ng salita ng Diyos.

Wag iwan katotohanang napapaloob.

At gagawin kang perpekto.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon