Menu

Susunod

Tagalog Christian Song | "Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita"

1,472 2020-07-01

Tagalog Christian Song | "Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita"

Makapangyarihang Diyos

naibunyag mal'walhati N'yang katawan sa publiko.

Banal N'yang katawan nagpakita;

S'ya ay Diyos Mismo: Diyos na lubusang totoo.

Mundo'y nagbagong lahat, gayundin ang katawang-tao.

S'ya'y nagbagong-anyo upang maging persona ng Diyos,

may ginintuang korona sa ulo,

puting balabal sa katawan N'ya,

ginintuang sinturon sa dibdib N'ya.

Lahat ng bagay sa mundo'y tuntungan N'ya,

parang liyab ng apoy ang mga mata N'ya,

magkabilang-talim na tabak tangay N'ya,

pitong bit'win sa kanang kamay N'ya.

Daan ng kaharia'y walang-hanggana't maliwanag,

l'walhati ng Diyos tumataas, sumisikat.

Mga bundok nagsasaya't katubiga'y nagbubunyi;

araw, b'wan, mga bit'win lahat umiikot,

nakapilang maayos sa tanging totoong Diyos,

na tumupad sa anim-na-libong-taong planong pamamahala,

at nagbabalik nang matagumpay!

Bawa't isa'y sumasayaw, lumulundag sa tuwa,

pumapalakpak sa Diyos.

Ang totoong Makapangyarihang Diyos!

Sa mal'wal'hating trono N'ya'y nakaluklok!

Kaya tayo'y magsiawit ng papuri sa Banal Niyang ngalan!

Watawat ng tagumpay ng Makapangyarihan nakataas na matayog

maringal sa Bundok Sion!

Mga bansa'y nagsasaya, mga bayan saanman

nag-aawitang malakas at malinaw!

Bundok Sion nagbubunyi, l'walhati ng Diyos nangingibabaw!

'Di ko kailanman pinangarap S'ya'y makatagpo,

nguni't ngayo'y nakamtan.

Kaharap S'ya araw-araw,

kinakausap ko't nilalantad puso ko sa Kanya.

Sa Kanya galing pagkain ko't inumin, tustos N'ya lahat ng bagay.

Buhay, salita't gawa, at aking isipan,

L'walhati N'ya'y sumisikat habang nangunguna sa paghakbang.

Kung alinmang puso susuway, paghatol ay agad na nariyan.

Kumakai't namumuhay kasama ng Diyos;

nasis'yahang naglalakad, Diyos ko'y kaagapay.

Tanggap l'walhati N'ya't pagpapala,

naghaharing kasama N'ya sa Kanyang kaharian.

Kaysaya-saya! At kaytamis-tamis!

Kaharap bawa't araw, S'ya'y nangungusap sa amin.

Kausap namin S'ya, naliliwanagan araw-araw,

at may bagong nakikita bawa't bagong araw.

Buksan mga mata n'yong espirituwal,

hayag mga hiwagang espirituwal ng Diyos!

Pamumuhay ng banal ay malaya.

Halina, h'wag pigilan inyong mga paa.

Sumulong nang sumulong nang mauna,

kamangha-manghang dalisay na buhay nasa unahan.

'Di sapat ang tumikim lamang, manatiling tumatakbo sa Diyos.

Lahat-nakapaloob at masagana,

lahat nating kulang nasa kamay N'ya.

Magtulungang masigasig, pumasok sa Kanya, at buhay ay maiiba.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon