Menu

Susunod

Tagalog Christian Song | “Paano Malalaman ang Pagpapakita at Gawain ng Cristo ng mga Huling Araw”

940 2020-04-25

Tagalog Christian Song | “Paano Malalaman ang Pagpapakita at Gawain ng Cristo ng mga Huling Araw”

I

Ang pagkakatawang-tao ng Diyos ay magtataglay

ng diwa at pagpapahayag ng Diyos.

At kapag ginawa Siyang katawang-tao ililitaw Niya ang gawain na naibigay sa Kanya

upang ipahayag kung ano Siya, dalhin ang katotohanan sa lahat ng tao,

bigyan sila ng buhay at ipakita sa kanila ang daan.

Anumang katawang-tao na 'di nakalagak sa diwa

N'ya'y tiyak na 'di Diyos na nagkatawang-tao.

II

Pagtibayin katawang-tao ng Diyos

at totoong daan sa disposiyon, salita't gawa N'ya.

Tumutok sa Kanyang diwa sa halip na Kanyang pagpapakita.

Ignorante at walang muwang

ang magtuon sa panlabas na pagpapakita ng Diyos.

Ang panlabas ay hindi tumutukoy sa panloob,

at ang gawain ng Diyos ay hindi umaayon sa mga pagkakaintindi ng tao.

III

Hindi ba ang pagpapakita ni Jesus ay naiiba sa

inaasahan ng mga tao?

Hindi ba ang Kanyang imahe

at pananamit ay nagtatakip sa Kanyang pagkakakilanlan?

Hindi ba yan kung bakit sinasalungat Siya ng mga Fariseo?

Tumutok sila sa kung ano ang Kanyang hitsura

at hindi pinansin kung ano ang sinabi Niya.

IV

Inaasahan ng Diyos na ang mga kapatid na lalaki at babae na naghahanap ng Kanyang pagpapakita ay hindi uulitin ang kasaysayan.

Huwag sundin ang mga Fariseo at ipako muli ang Diyos sa krus.

Kaya maingat na isaalang-alang kung paano mo sasalubungin ang Kanyang pagbabalik.

Magkaroon ng isang malinaw na ideya kung paano ka magsusumite sa katotohanan.

Ito'y tungkulin ng bawat isa

na naghihintay para sa pagbabalik ni Jesus.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon