Menu

Susunod

Tagalog Christian Song | "Banal ang Diwa ng Diyos"

749 2020-07-07

Tagalog Christian Song | "Banal ang Diwa ng Diyos"

Sa Diyos ay walang panlilinlang,

at walang pandaraya.

Ang mayroon lamang ay katapatan.

Walang kitang tiwaling

disposisyon ni Satanas.

Walang kasamaang inihahayag sa Diyos.

Ang diwa ng Diyos ay banal.

Siya ay walang katiwalian.

Ang diwa ng Diyos ay banal.

Siya'y walang tiwaling disposisyon ng tao.

Ang diwa ng Diyos ay banal.

Siya'y walang tiwaling diwa ni Satanas.

Ang diwa ng Diyos ay banal,

ang Diyos ay banal.

Ang ginagawa lang ng Diyos

ay tustusan ang tao.

Lahat ng inihahayag Niya'y nakakabuti.

Ito'y puno ng buhay,

ito'y nagbibigay-daan,

daang susundin at tatahakin.

Ang diwa ng Diyos ay banal.

Siya ay walang katiwalian.

Ang diwa ng Diyos ay banal.

Siya'y walang tiwaling disposisyon ng tao.

Ang diwa ng Diyos ay banal.

Siya'y walang tiwaling diwa ni Satanas.

Ang diwa ng Diyos ay banal,

ang Diyos ay banal.

Alamin ang banal na diwa ng Diyos.

Walang tiwaling disposisyon sa Diyos.

Alamin ang banal na diwa ng Diyos.

Ito ay lubos na positibo.

Kita 'to sa gawain Niya sa tao.

Lahat ng Kanyang gawai'y dala'y positibo.

Alamin ang banal na diwa ng Diyos

mula sa dalawang aspeto.

Ang diwa ng Diyos ay banal.

Siya ay walang katiwalian.

Ang diwa ng Diyos ay banal.

Siya'y walang tiwaling disposisyon ng tao.

Ang diwa ng Diyos ay banal.

Siya'y walang tiwaling diwa ni Satanas.

Ang diwa ng Diyos ay banal,

ang Diyos ay banal.

Siya'y walang katiwalian,

hayag ng Diyos Kanyang diwa.

Siya'y walang katiwalian,

hayag ng Diyos Kanyang diwa.

Ang Kanyang diwa sa gawain Niya'ng

tanging kailangan

upang malaman na ang Diyos ay banal.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon