Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Walang Kaligtasan Yaong mga Di-Nagsisising Makasalanan”

1,819 2020-04-16

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Walang Kaligtasan Yaong mga Di-Nagsisising Makasalanan”

I

Yaong sarili lang ang iniisip,

yaong di-tiyak ang pananalig,

yaong nangkukulam at nanggagaway,

mahahalay, gulanit at gutay,

yaong nagnanakaw ng mga alay sa Diyos,

nangangarap na umakyat sa langit,

yaong palalo, hanap ay karangyaan,

yaong salita'y walang galang,

yaong di-nagsisising makasalanan,

'di ba't sila iyong walang kaligtasan?

Yaong di-nagsisising makasalanan,

'di ba't sila iyong walang kaligtasan?

II

Lapastangang lumalait sa Diyos,

humuhusga sa Kanya,

yaong bumubuo ng barkada,

ang Diyos pinangingibabawan,

yaong loko-lokong mga kabataan,

pati matatandang mapagnasa sa laman,

yaong layuni'y kayamanan at katayuan,

yaong di-nagsisising makasalanan,

'di ba't sila iyong walang kaligtasan?

Yaong di-nagsisising makasalanan,

'di ba't sila iyong walang kaligtasan?

Yaong di-nagsisising makasalanan,

'di ba't sila iyong walang kaligtasan?

Yaong di-nagsisising makasalanan,

'di ba't sila iyong walang kaligtasan?

Yaong di-nagsisising makasalanan,

'di ba't sila iyong walang kaligtasan?

Yaong di-nagsisising makasalanan,

'di ba't sila iyong walang kaligtasan?

'Di ba't sila iyong walang kaligtasan?

'Di ba't sila iyong walang kaligtasan?

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon