Menu

Susunod

Tagalog Christian Song | Maging mga Saksi Tulad Nina Job at Pedro

2,467 2020-09-01

Tagalog Christian Song | Maging mga Saksi Tulad Nina Job at Pedro

Maaari mong sabihing ikaw ay nalupig,

ngunit kaya mo bang tumalima

hanggang sa kamatayan?

Dapat kang sumunod hanggang katapusan

anuman ang iyong hinaharap.

'Di dapat mawala ang iyong pananampalataya,

anumang kapaligiran,

anumang nangyayari sa paligid mo.

Maging katulad ni Job,

masunurin hanggang kamatayan.

Maging katulad ni Pedro na mayroong

sukdulang pagmamahal sa Diyos.

Dapat kang maging katulad ni Job.

Noong mahirap at makirot ang katawan,

hindi niya tinalikuran ang ngalan ni Jehova.

Maging tulad ka ni Pedro,

mapagmahal sa Diyos hanggang kamatayan,

kahit nang nasa krus hanggang sa huling hininga.

'Di dapat mawala ang iyong pananampalataya,

anumang kapaligiran,

anumang nangyayari sa paligid mo.

Maging katulad ni Job,

masunurin hanggang kamatayan.

Maging katulad ni Pedro na mayroong

sukdulang pagmamahal sa Diyos.

'Di inisip ni Pedro kung ano'ng

maaaring dala ng hinaharap,

ang kanyang maluwalhating pag-asa,

at mga maluluhong kaisipan,

hinangad lamang niya na mahalin

ang Diyos na kanyang pinaglingkuran,

at sundin ang lahat ng Kanyang kaayusan.

'Di dapat mawala ang iyong pananampalataya,

anumang kapaligiran,

anumang nangyayari sa paligid mo.

Maging katulad ni Job,

masunurin hanggang kamatayan.

Maging katulad ni Pedro na mayroong

sukdulang pagmamahal sa Diyos.

'To'ng pamantayang dapat mong makamit

bago ka makapagpatotoo,

bago ka magawang sakdal pagkatapos na malupig.

'Di dapat mawala ang iyong pananampalataya,

anumang kapaligiran,

anumang nangyayari sa paligid mo.

Maging katulad ni Job,

masunurin hanggang kamatayan.

Maging katulad ni Pedro na mayroong

sukdulang pagmamahal sa Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon