Menu

Susunod

Tagalog Christian Song | "Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay"

1,131 2020-07-09

Tagalog Christian Song | "Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay"

Diyos Mismo'y nakaharap sa sansinukob,

sa Silangan Siya ay nagpakita na!

Sino'ng nangangahas 'di lumuhod at sambahin Siya?

Sino'ng nangangahas 'di Siya tawaging totoong Diyos?

Sino'ng nangangahas na 'di tingalain Siya

na may paggalang sa puso nila?

Sino'ng nangangahas 'di magpuri't magalak?

Naririnig ng mga tao ng Diyos ang Kanyang tinig.

O, Sion! Magalak at umawit!

Nagbalik na ang Diyos na may tagumpay!

Lahat ng tao, humanay ngayon!

Mga nilikha sa lupa, huwag kikilos!

Gagawin Niya lahat para lahat

magpuri't gumalang sa Kanya.

Ito ang Kanyang huling layon

sa 6,000 taon ng plano ng pamamahala.

Ito ang Kanyang naipasiya.

Ang mga tao ng Diyos ay babalik lahat sa bundok

ng Diyos at sa Kanya'y pasasakop.

Dahil Diyos ay may kamahalan, paghatol at awtoridad.

O, Sion! Magalak at umawit!

Nagbalik na ang Diyos na may tagumpay!

Lahat ng tao, humanay ngayon!

Mga nilikha sa lupa, huwag kikilos!

Lahat madali sa Kanya.

Kayang wasakin o tuparin ng salita Niya ang lahat.

Ito'y kapangyariha't awtoridad ng Diyos.

Walang nangangahas pigilin Siya.

Napagtagumpayan na ng Diyos lahat,

tinalo lahat ng anak ng paghihimagsik.

Nakamit na ng Diyos ang paggalang ng mga tao.

Ito'ng plano ng Diyos, simula pa ng paglikha.

Mga bundok at ilog nagbubunyi sa galak.

Wala ni isang nangangahas na umurong o umalis.

Bagay o tao, walang nangangahas lumaban.

Ito'y kamangha-manghang gawa't kapangyarihan ng Diyos!

O, Sion! Magalak at umawit!

Nagbalik na ang Diyos na may tagumpay!

Lahat ng tao, humanay ngayon!

Mga nilikha sa lupa, huwag kikilos!

O, Sion! Magalak at umawit!

Nagbalik na ang Diyos na may tagumpay!

Lahat ng tao, humanay ngayon!

Mga nilikha sa lupa, huwag kikilos!

Nagbalik na ang Diyos na may tagumpay!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon