Menu

Susunod

Paano Pumasok sa Tunay na Pagdarasal

8,195 2020-04-19

I

Sa pagdarasal kailangan mong pumayapa,

at maging tapat.

Sa Diyos tunay na makipagniig.

'Wag Siyang lokohin sa magandang salita.

Puso mo'y tatahimik sa harap ng Diyos.

At sa paligid na inayos para sa 'yo,

sarili'y makikilala mo, kamumuhian at tatalikdan.

Magiging normal ang relasyon mo sa Diyos,

at magiging mapagmahal ka,

mapagmahal sa Diyos,

magiging mapagmahal ka sa Diyos.

II

Pagdarasal isentro sa matatapos Niya ngayon.

Hilinging mas malinawan ka,

dalhin problema mo sa Kanya

at iparating ang iyong pasiya.

Puso mo'y tatahimik sa harap ng Diyos.

At sa paligid na inayos para sa 'yo,

sarili'y makikilala mo, kamumuhian at tatalikdan.

Magiging normal ang relasyon mo sa Diyos,

at magiging mapagmahal ka,

mapagmahal sa Diyos,

magiging mapagmahal ka sa Diyos.

III

Pagdarasal di para sumunod sa proseso

kundi hanapin ang Diyos.

Hilinging puso mo'y ingatan Niya.

Puso mo'y tatahimik sa harap ng Diyos.

At sa paligid na inayos para sa 'yo,

sarili'y makikilala mo, kamumuhian at tatalikdan.

Magiging normal ang relasyon mo sa Diyos,

at magiging mapagmahal ka,

mapagmahal sa Diyos,

magiging mapagmahal ka sa Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon