Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | "Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos"

34,550 2018-12-27

Tagalog Christian Music Video | "Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos"

Yaong ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos ngayon
lumalampas kay Moises
at mas mahigit pa kaysa kay David,
kaya naman hinihiling Niya na
ang inyong patotoo ay malampasan ang kay Moises
at ang inyong mga salita ay higit sa kay David.
Binibigyan kayo ng Diyos ng makasandaan,
kaya naman hinihiling Niya sa inyo na tumbasan ninyo rin ito.

Pinagkakalooban kayo ng Diyos ng buhay;
ito'y regalong tinatanggap ninyo mula sa Kanya.
Kaya tungkulin ninyong sumaksi sa Kanya.
Binibigyan kayo ng Diyos ng Kanyang kaluwalhatian,
ng buhay N'yang wala ang mga Israelita.
Kaya dapat ninyong italaga ang inyong buhay
at kabataan sa Kanya.
Mayroon kayong kaluwalhatian ng Diyos,
kaya dapat kayong sumaksi sa Diyos.
Mayroon kayong kaluwalhatian ng Diyos.
Ito'y ordenado.

Mabuting kapalaran ninyo
na mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos.
Kaya tungkulin ninyong magpatotoo sa Kanyang kaluwalhatian.
Kung naniniwala kayo sa Diyos upang makakuha
makakuha lamang ng mga pagpapala,
ang Kanyang gawain ay walang kabuluhan,
at 'di ninyo matutupad ang inyong tungkulin.
Mayroon kayong kaluwalhatian ng Diyos,
kaya dapat kayong sumaksi sa Diyos.
Mayroon kayong kaluwalhatian ng Diyos.
Ito'y ordenado.
Mayroon kayong kaluwalhatian ng Diyos,
kaya dapat kayong sumaksi sa Diyos.
Mayroon kayong kaluwalhatian ng Diyos.
Ito'y ordenado.
Mayroon kayong kaluwalhatian ng Diyos,
kaya dapat kayong sumaksi sa Diyos.
Mayroon kayong kaluwalhatian ng Diyos.
Ito'y ordenado.
Ito'y ordenado.
Ito'y ordenado.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon