Menu

Susunod

Christian Music Video | "Matuwid na Paghatol ng Diyos Papalapit na sa Buong Sansinukob"

2,240 2020-07-31

Christian Music Video | Matuwid na Paghatol ng Diyos Papalapit na sa Buong Sansinukob

Mat'wid na paghatol parating sa sansinukob.

Lahat natatakot, nanghihina ang loob,

dahil mundong kanilang tirahan

hindi kilala ang katuwiran.

'Pag lumitaw Araw ng katuwiran,

sansinukob liliwanag kasunod ng Silangan.

Kung magagawa ng tao ang katuwiran ng Diyos.

wala silang dapat katakutan.

Panahon ay sumapit na.

Gawain ng Diyos ay isasagawa Niya,

sa mundo'y maghahari Siya.

Pagbalik ng Diyos malapit na,

at Siya ay papaalis na.

Lahat inasam na ito.

Pagdating ng araw Niya'y makikita ng tao,

hayaan silang salubungin 'to.

Bayan ng Diyos sabik sa pagdating ng araw N'ya.

Hinihintay nila ganting hatid Niya,

oo, at pagtatakda ng hantungan ng tao

bilang Araw ng katuwiran.

Kaharian Niya'y nahuhubog na sa ibabaw ng sansinukob,

luklukan N'ya'y, may impluwensya sa puso ng tao.

Sa tulong ng anghel, gawain Niya'y matatapos.

Panahon ay sumapit na.

Gawain ng Diyos ay isasagawa Niya,

sa mundo'y maghahari Siya.

Pagbalik ng Diyos malapit na,

at Siya ay papaalis na.

Lahat inasam na ito.

Pagdating ng araw Niya'y makikita ng tao,

hayaan silang salubungin 'to.

Mga anak at tao ng Diyos, naghihintay,

sabik na Siya'y muli nilang makasama.

Pigil ang hiningang naghihintay, nang hindi na muling magkawalay.

Bakit ba hindi magyayakapan

mga tao ng kaharian ng Diyos sa pagdiriwang dahil Siya'y kapiling?

Pagtitipong ito ba'y walang kapalit?

Panahon ay sumapit na.

Gawain ng Diyos ay isasagawa Niya,

sa mundo'y maghahari Siya.

Pagbalik ng Diyos malapit na,

at Siya ay papaalis na.

Lahat inasam na ito.

Pagdating ng araw Niya'y makikita ng tao,

hayaan silang salubungin 'to.

Diyos ay marangal sa paningin ng tao.

Siya'y ipinahayag sa salita nila.

Sa huli 'pag nagbalik ang Diyos,

puwersa ng kaaway, lulupigin Niyang lubos.

Panahon ay sumapit na.

Gawain ng Diyos ay isasagawa Niya, sa mundo'y maghahari Siya.

Pagbalik ng Diyos malapit na, at Siya ay papaalis na.

Lahat inasam na ito.

Pagdating ng araw Niya'y makikita ng tao,

hayaan silang salubungin 'to,

hayaan silang salubungin, salubungin 'to.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon