Ebanghelyo Ngayong Linggo

Ebanghelyo Ngayong Linggo: Job 2:7–8

Sa gayo'y umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon, at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kaniyang paa hanggang sa kaniyang puyo. At kumuha siya ng isang bibinga ng palyok upang ipangkayod ng langib; at siya'y naupo sa mga abo.

-Job 2:7–8

Ebanghelyo Ngayong Linggo

Ebanghelyo Ngayong Linggo – Mateo 5:12

Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo: sapagka't malaki ang ganti sa inyo sa langit: sapagka't gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo.

-Mateo 5:12

Job 42:2

Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay, at wala kang akala na mapipigil.

-Job 42:2