Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | "Dalawang Libong Taon ng Pananabik"

7,296 2018-12-27

Tagalog Christian Music Video | "Dalawang Libong Taon ng Pananabik"

Na ang Diyos ay nagkatawang-tao

niyayanig ang relihiyosong mundo,

nagugulong pangrelihiyong kaayusan,

at ginigising lahat ng kaluluwang

nananabik sa pagpapakita ng Diyos.

Sinong 'di namamangha dito?

Sino ang hindi nasasabik na makita ang Diyos?

Ilang taon ang ginugol ng Diyos sa piling ng tao,

ngunit 'di ito namalayan ng tao.

Ngayon, ang Diyos Mismong nagpakita

para muling ibalik ang dati Niyang pagmamahal sa tao.

Matapos Niyang lumisan mula sa Judea,

naglaho ang Diyos nang walang bakas.

Nasabik ang mga taong makita Siyang muli,

ngunit 'di nila kailanman inasahan

ang makasama Siyang muli dito at ngayon.

Paanong hindi nito maibabalik ang mga alaala nang lumipas?

Dalawang libong taon na ang nagdaan,

Nakilala ni Simon na anak ni Jonah ang Panginoong Hesus,

at nakasalong kumain sa iisang hapag.

Pinalalim ng mga taon ng pagsunod

ang pagmamahal niya sa Kanya.

Minahal niya si Jesus

hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso.

Maraming taon ang ginugol ng Diyos sa piling ng tao,

ngunit 'di ito namalayan ng tao.

Ngayon, ang Diyos Mismong nagpakita

para muling ibalik ang dati Niyang pagmamahal sa tao,

para muling ibalik ang dati Niyang pag-ibig sa tao.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon