Menu

Susunod

Ang Gawain ng Paghatol at Pagkastigo ay Mas Malalim Kaysa sa Gawain ng Pagtubos

3,455 2021-11-22

Ngayon panaho'y nabago na,

umunlad gawain ng Diyos.

Rebelyon at karumihan ng tao'y

malilinis sa paghatol.

I

Sa panahon ng gawain ng pagtubos,

biyaya'y dapat Niyang ipakita sa tao,

upang tao'y matubos mula sa kasalana't

mapatawad dahil sa biyaya.

Nilalantad ngayon ng Diyos kawalang-katarungan

sa pagkastigo, paghatol,

paggamit ng salita upang hampasin,

disiplinahi't ilantad ang tao,

upang tao'y mailigtas.

Mas malalim 'to kaysa pagtubos.

II

Biyaya sa Panahon ng Biyaya'y

sapat na sa pagtamasa ng tao.

Ngayong tao'y nakaranas na ng biyaya,

'di niya na 'to matatamasa.

Gawaing 'to'y lampas na sa oras nito.

Ngayon 'nililigtas Niya'ng tao sa paghatol ng salita.

Sa paghatol, pagkastigo't pagpipino,

disposisyon ng tao'y binabago.

'Di ba 'to dahil sa mga salitang sinabi ng Diyos?

Nilalantad ngayon ng Diyos kawalang-katarungan

sa pagkastigo, paghatol,

paggamit ng salita upang hampasin,

disiplinahi't ilantad ang tao,

upang tao'y mailigtas.

Mas malalim 'to kaysa pagtubos.

III

Bawat yugto ng ginagawa'y ayon sa

pag-unlad ng sangkatauha't ang panahon.

Lahat ng gawain ay makahulugan,

ginagawa para sa huling pagliligtas.

Ito'y upang tao'y may mabuting hantungan

at mahati ayon sa uri sa huli.

Nilalantad ngayon ng Diyos kawalang-katarungan

sa pagkastigo, paghatol,

paggamit ng salita upang hampasin,

disiplinahi't ilantad ang tao,

upang tao'y mailigtas.

Mas malalim 'to kaysa pagtubos.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon