Menu

Susunod

Christian Praise Music Video | "Nakita Ko Na ang Pag-ibig ng Diyos" (Tagalog Subtitles)

6,179 2019-07-24

Christian Praise Music Video | "Nakita Ko Na ang Pag-ibig ng Diyos" (Tagalog Subtitles)

I

Makapangyarihang Diyos,

Ikaw ang nagmamahal sa 'kin.

Mula sa maruming mundo ay napili Mo ako!

Kaya ako ay nagbalik na sa harap Mo,

oo, ako ay nagbalik na sa harap Mo,

namumuhay ng buhay-iglesia,

nasisiyahan sa 'Yong salita.

Napagpala dahil 'tinaas Mo 'ko ngayon!

Makapangyarihang Diyos, nakita ko na pag-ibig Mo,

at tanging nais ko'y suklian pag-ibig Mo.

Nais kong tuparin aking tungkulin sa 'Yo.

Nakita ko na at susuklian pag-ibig Mo!

Yan ang gusto kong gawin.

II

Makapangyarihang Diyos,

lumalakad Ka sa gitna ng mga iglesia.

Nakapagpahayag Ka ng mga katotohanan

tungkol sa aming tiwaling disposisyon.

Tinatabasan at pinakikitunguhan Mo kami,

oo, tinatabasan at pinakikitunguhan Mo kami:

sa lahat ng aming paghihimagsik.

Hinahatulan Mo lahat ng aming pagguni-guni

at pagkaunawa para linisin kami.

Makapangyarihang Diyos,

nakita ko na pag-ibig Mo,

at tanging nais ko'y suklian pag-ibig Mo.

Nais kong tuparin aking tungkulin sa 'Yo.

Nakita ko na at susuklian pag-ibig Mo!

Yan ang gusto kong gawin.

Makapangyarihang Diyos, nailigtas Mo na kami.

Salita Mo'y upang tustusan at diligan kami.

Sa aking paghihirap at pagdurusa,

lahat ng aking paghihirap at pagdurusa,

palaging sa tabi ko, ang 'Yong mga salita.

Namumuhay ayon sa 'Yong salita,

lumago na ako sa buhay.

Makapangyarihang Diyos,

nakita ko na pag-ibig Mo,

at tanging nais ko'y suklian pag-ibig Mo.

Nais kong tuparin aking tungkulin sa 'Yo.

Nakita ko na at susuklian pag-ibig Mo!

Makapangyarihang Diyos,

nakita ko na pag-ibig Mo,

at tanging nais ko'y suklian pag-ibig Mo.

Nais kong tuparin aking tungkulin sa 'Yo.

Nakita ko na at susuklian pag-ibig Mo!

Yan ang gusto kong gawin.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon