Menu

Susunod

Ang Tunay na Pagpapamalas ng Awtoridad ng Lumikha

4,379 2020-05-02

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Tunay na Pagpapamalas ng Awtoridad ng Lumikha"

Ang kapalaran ng tao at ng sansinukob

ay mahigpit na nakaugnay

sa kapangyarihan ng Manlilikha.

Ito'y 'di mahihiwalay sa Kanyang awtoridad

at lahat ng inaayos Niya.

At sa mga batas ng lahat ng bagay,

mauunawaan ng tao

ang kapangyarihan ng pamumuno Niya,

pagsasaayos ng kamay Niya,

sa lahat ng pinamumunuan at isinasaayos Niya.

Sa batas ng kaligtasan,

sa kapalaran ng lahat ng bagay,

alam ng tao kung paano mamuno ang Diyos sa lahat.

Kapangyarihan Niya ang nangingibabaw.

Walang nilikhang makalalabag sa pamumuno ng Diyos.

Walang puwersang magpapabago sa itinadhana ng Diyos.

Sa batas Niya nabubuhay

at nagpaparami ang buhay sa bawat panahon.

Ito ang katotohanan, ito'ng katotohanan ng,

ito ang katotohanan ng Kanyang awtoridad.

At sa siklo ng buhay at kamatayan ng lahat,

tunay na nakikita ng tao

ang lahat ng pagsasaayos ng Diyos

at kung paano nito nilalampasan

lahat ng batas ng lupa,

at tunay na daig nito lahat ng iba pang puwersa.

Sa batas ng kaligtasan, sa kapalaran ng lahat ng bagay,

alam ng tao kung paano mamuno ang Diyos sa lahat.

Kapangyarihan Niya ang nangingibabaw.

Walang nilikhang makalalabag sa pamumuno ng Diyos.

Walang puwersang magpapabago sa itinadhana ng Diyos.

Sa batas Niya nabubuhay

at nagpaparami ang buhay sa bawat panahon.

Ito ang katotohanan, ito'ng katotohanan ng,

ito ang katotohanan ng Kanyang awtoridad.

Sa batas ng kaligtasan, sa kapalaran ng lahat ng bagay,

alam ng tao kung paano mamuno ang Diyos sa lahat.

Kapangyarihan Niya ang nangingibabaw.

Walang nilikhang makalalabag sa pamumuno ng Diyos.

Walang puwersang magpapabago sa itinadhana ng Diyos.

Sa batas Niya nabubuhay

at nagpaparami ang buhay sa bawat panahon.

Ito ang katotohanan, ito'ng katotohanan ng,

ito ang katotohanan ng Kanyang awtoridad.

Nakikita man ng tao, sa aktuwal na batas,

pamumuno't ordinasyon ng Diyos sa lahat,

ilan ang nakauunawa sa Kanyang pamamahala sa sansinukob?

Ilan ang makaaalam at tatalima

sa Kanyang pagkontrol ng kanilang kapalaran?

Sino'ng makauunawa na kapalaran ng

tao'y nasa Kanyang kamay?

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon