Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Hiwaga ng Pagbabalik ng Panginoon"

4,704 2021-08-01

Ang bida ay isang kapwa-manggagawa sa kanyang simbahan na nananampalataya sa Panginoon nang maraming taon at sabik nang hinihintay ang pagbabalik ng Panginoon. Palaging sinasabi ng kanyang pastor na kapag bumalik ang Panginoon, magpapakita Siya na nakasakay sa ulap sa Kanyang espirituwal na anyo, at anumang balita ng pagparito ng Panginoon sa katawang-tao ay peke. Matatag ang paniniwala niya rito nang walang anumang pagdududa. Pero isang araw, sa isang group study ng Biblia, narinig niya ang isang tao na nagpatotoo na nagbalik na ang Panginoon sa katawang-tao, na nagpapahayag Siya ng mga katotohanan at ginagawa ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa sambahayan ng Diyos. Itinaas niya ang kanyang depensa at hindi nangahas na tingnan ito, pero natatakot din siya na mapalampas ang kanyang pagkakataong salubungin ang pagparito ng Panginoon. Matapos itong pakasaliksikin, naunawaan niya ang misteryo ng pagpapakita at paggawa ng Panginoon sa mga huling araw. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang depensa at nakilala ang tinig ng Diyos sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos. Napagtanto niya na ang Makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Jesus at sumusunod sa mga yapak ng Cordero. Ano ang mga misteryong nakapalibot sa pagparito ng Panginoon sa mga huling araw? Ang video na ito ay may mga sagot para sa iyo.

Mag-iwan ng Tugon