Menu

Susunod

Christian Music | "Nagniningning ang Kaluwalhatian ng Diyos mula sa Silangan"

935 2020-05-29

Christian Music | "Nagniningning ang Kaluwalhatian ng Diyos mula sa Silangan"

Pag pumapasok na ang Diyos sa bagong langit, lupa,

no'n Niya ihahayag ang isa pang bahagi ng Kanyang kaluwalhatian.

Ipakikita muna Niya iyon sa lupain ng Canaan,

at kumislap ang liwanag sa madilim na kalupaan.

Palapitin ang lahat sa liwanag,

humugot ng lakas sa kapangyarihan nito,

kaya nag-iibayo ang kaluwalhatian ng Diyos,

muling nagpapakita sa lahat ng bansa.

Ipaalam sa mga tao na matagal nang dumating ang Diyos sa lupa,

nagdala ng kaluwalhatian mula Israel hanggang sa bansa sa Silangan.

Dahil nagniningning ang Kanyang kaluwalhatian sa Silangan,

na dinala sa araw na ito mula sa Panahon ng Biyaya.

Ngunit nagmula ito sa Israel na Kanyang nilisan,

at mula roo'y dumating Siya at nanatili sa Silangan.

Pag liwanag sa Silanga'y unti-unting umaaliwalas,

kadiliman sa lupa'y magliliwanag.

Malalaman ng tao na matagal

nang nilisan ng Diyos ang Israel, at muling bumabangon sa Silangan sa panahong ito.

Minsan nang bumaba ang Diyos sa Israel, kalauna'y nilisan ang lupaing iyon.

Sa Israel di na Siya muling maisisilang.

Nguni't dahil ang Kanyang gawai'y pumapatnubay sa buong sansinukob,

kidlat ay tuwirang kumikislap mula Silangan patungong Kanluran.

Diyos ay nagtungo sa Silangan.

At dinala Niya ang lupain, ang lupain ng Canaan sa mga tao ng bansa sa Silangan.

Nais Niyang dalhin lahat ng tao sa Canaan,

kaya nagsasalita Siya sa Canaan

upang sansinukob ay pamahalaan.

Walang liwanag sa lupa maliban sa Canaan.

Kung 'di sila makarating doon, nahaharap sila sa lamig at kagutuman.

Nais Niyang dalhin lahat ng tao sa Canaan,

kaya nagsasalita Siya sa Canaan

upang sansinukob ay pamahalaan.

Walang liwanag sa lupa maliban sa Canaan.

Kung 'di sila makarating doon, nahaharap sila sa lamig at kagutuman.

Kung 'di sila makarating doon, nahaharap sila sa lamig at kagutuman.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon