Menu

Susunod

Christian Music Video | Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos (Tagalog Subtitles)

1,567 2020-07-18

Christian Music Video | Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos (Tagalog Subtitles)

Minsan nasabi ng Diyos ang gayong mga salita:

Ang sinasabi ng Diyos ay maasahan, at ito ay mangyayari,

hindi mababago ng sinuman.

Hindi mahalaga kung itong mga salita ay nasabi na

o sasabihin pa lamang,

lahat ng ito'y matutupad,

upang makita ng lahat:

Ito ang prinsipyo sa likod ng gawain ng mga salita ng Diyos.

Lahat sa sansinukob ay ipinapasya ng Diyos.

Ano ang wala sa mga kamay ng Diyos?

Anuman ang sinasabi ng Diyos ay mangyayari.

Sino ang maaaring magbago ng kalooban ng Diyos?

Maaaring ito ba ang tipan na ginawa ng Diyos sa lupa?

Walang maaaring makahadlang sa plano ng Diyos sa pagpapatuloy.

Ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng oras.

Ang Diyos ay laging nagtatrabaho sa mga plano sa Kanyang pamamahala.

Sino ang kayang gumambala?

Sino ang kayang gumambala?

Di ba't isinasaayos pa rin ng Diyos ang lahat?

Ang katayuan na napasok ng mga bagay ngayon

ay nasa loob pa rin ng plano at pangitain ng Diyos.

Ito ang Kanyang naitalaga.

Sino sa inyo ang kayang tarukin ang Kanyang plano para sa hakbang na ito?

Dapat makinig ang mga tao ng Diyos sa Kanyang tinig.

Lahat ng mga tunay na nagmamahal sa Diyos

ay babalik sa harap ng trono kung saan Siya nakaupo,

ay babalik sa harap ng trono kung saan Siya nakaupo,

ay babalik sa harap ng trono kung saan Siya nakaupo!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon