Menu

Susunod

Ang Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ay Pineperpekto ang Tao Gamit ang mga Salita

837 2020-07-26

Ang Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ay Pineperpekto ang Tao Gamit ang mga Salita

Naparito ang Diyos sa lupa pangunahin upang wikain ang Kanyang mga salita;

ang kinakaugnay mo ay ang salita ng Diyos,

ang nakikita mo ay ang salita ng Diyos,

ang naririnig mo ay ang salita ng Diyos,

ang sinusunod mo ay ang salita ng Diyos,

ang nararanasan mo ay ang salita ng Diyos,

at itong pagkakatawang-tao ng Diyos

ay pangunahing gumagamit ng salita upang gawing perpekto ang tao.

Hindi Siya nagpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan,

at lalo nang hindi ginagawa ang mga ginawa ni Jesus noong nakaraan.

Bagaman Sila ay Diyos, at kapwa katawang-tao,

ang Kanilang mga ministeryo ay hindi pareho.

Ngayon, ang Diyos ay pangunahing nagkatawang-tao upang kumpletuhin

ang gawain ng "ang Salita ay nagpapakita na nasa katawang-tao,"

upang gamitin ang salita para gawing perpekto ang tao,

at ipatanggap sa tao ang pakikitungo ng salita

at ang pagpipino ng salita.

Sa Kanyang mga salita Siya

ay nagsasanhi upang iyong matamo ang tustos at matamo ang buhay;

sa Kanyang mga salita, nakikita mo ang Kanyang gawain at mga gawa.

Ginagamit ng Diyos ang salita upang kastiguhin at pinuhin ka,

at kung naghihirap ka naman, ito ay dahil din sa salita ng Diyos.

Ngayon, ang Diyos ay hindi gumagawa gamit ang mga katunayan, kundi mga salita.

Pagkatapos na ang Kanyang mga salita ay nakarating sa iyo

saka lamang makakagawa ang Banal na Espiritu sa kalooban mo

at magsasanhi sa iyo na magdusa ng sakit o makaramdam ng katamisan.

Tanging ang salita ng Diyos

ang makakapagdala sa iyo tungo sa realidad,

at tanging ang salita ng Diyos ang may kakayahang gawin kang perpekto,

at tanging ang salita ng Diyos ang may kakayahang gawin kang perpekto.

Ang gawaing ginagawa ng Diyos sa panahon ng mga huling araw

ay pangunahing ang paggamit ng Kanyang salita

upang gawing perpekto ang bawat tao at gabayan ang tao.

Ang lahat ng gawain na ginagawa Niya ay sa pamamagitan ng salita;

hindi Siya gumagamit ng mga katunayan upang kastiguhin ka.

May mga panahon na ang ilang tao ay lumalaban sa Diyos.

Hindi nagsasanhi ang Diyos ng matinding paghihirap para sa iyo,

ang iyong laman ay hindi kinakastigo ni ikaw ay naghihirap—

subali’t sa sandaling dumarating sa iyo ang Kanyang salita,

at pinipino ka, hindi mo mababata ito.

At sa gayon, sa panahon ng mga huling araw,

kapag ang Diyos ay nagkakatawang-tao,

pangunahin Niyang ginagamit ang salita upang tuparin ang lahat

at gawing malinaw ang lahat, at gawing malinaw ang lahat.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon