Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | "Umaasa ang Diyos na Magiging Tapat ang Tao sa Kanyang mga Salita"

6,647 2022-01-18


Hantungan at kapalaran niyo,
tinatanaw nang may importansya.
Iniisip niyo kung 'di maingat,
kapwa sila mawawasak niyo.

Natatanto niyo ba ang pagsisikap
na ginugugol para sa
hantungan niyo'y walang saysay?
Ito'y peke't huwad.
Yaong gumagawa para sa hantungan
tatanggap ng huling pagkatalo.
Nang dahil sa panlilinlang nila
tao'y bigo sa paniniwala nila.
Ayaw ng Diyos nang sinusuyo o kunyari'y hangaan,
o tratuhin nang may pananabik.
Gusto Niyang katotohanan Niya'y harapin ng taong tapat
matugunan lahat ng inaasahan Niya.
Gusto Niya 'pag tao'y nagpapakita ng pangangalaga't
konsiderasyon sa puso Niya,
'pag 'sinusuko ang lahat para sa Kanya.
Sa gan'tong paraan lang gagaan puso ng Diyos.

'Di Niya nais masaktan ang pusong
aktibong naghahanap ng pag-unlad,
ni bawasan ang sigla upang
tungkulin ay tapat na gawin.

Gayunman papaalalahanan Niya kayo
sa kakulangan ninyo't
maruming kaluluwang nananahan
sa kaibuturan ng puso niyo.
Umaasa Siyang magagawa ninyong
humarap sa salita Niya nang may totoong puso,
dahil ang pinakakinasusuklaman Niya'y
mga taong nililinlang Siya.
Ayaw ng Diyos nang sinusuyo o kunyari'y hangaan,
o tratuhin nang may pananabik.
Gusto Niyang katotohanan Niya'y harapin ng taong tapat
matugunan lahat ng inaasahan Niya.
Gusto Niya 'pag tao'y nagpapakita ng pangangalaga't
konsiderasyon sa puso Niya,
'pag 'sinusuko ang lahat para sa Kanya.
Sa gan'tong paraan lang gagaan puso ng Diyos.
Diyos umaasa sa huling yugtong 'to,
magsigawa kayo nang mahusay,
na kayo'y lubusang mamintuho.
'Wag maging walang sigla.
Sana'y hantungan niyo'y mabuti.
Ngunit may hinihingi Siya,
makagawa kayo ng mabuting pasya,
ibigay sa Kanya'ng debosyon niyo.
Ayaw ng Diyos nang sinusuyo o kunyari'y hangaan,
o tratuhin nang may pananabik.
Gusto Niyang katotohanan Niya'y harapin ng taong tapat
matugunan lahat ng inaasahan Niya.
Gusto Niya 'pag tao'y nagpapakita ng pangangalaga't
konsiderasyon sa puso Niya,
'pag 'sinusuko ang lahat para sa Kanya.
Sa gan'tong paraan lang gagaan puso ng Diyos.
mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon