Menu

Susunod

Tagalog Christian Song | “Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas”

1,496 2020-02-24

Tagalog Christian Song | “Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas”

I

Yamang nilalang ng Diyos, tao ay aakayin Niya;

Yamang nililigtas Niya,

tao'y ililigtas Niya't kakamting lubos;

Yamang inaakay Niya,

tao'y dadalhin Niya sa wastong hantungan.

Yamang tao'y nilalang at pinamamahalaan Niya,

S'yang may pananagutan sa mga kapalara't inaasam n'ya.

Ito y'ong gawaing ginagawa ng Lumikha.

Kahit nakakamit ang gawang paglupig sa

pag-aalis ng inaasam ng tao,

sa katapusan, tao'y madadala pa rin sa,

wastong hantungang handa ng Diyos para sa kanya.

II

Dahil Diyos ang gumagawa sa tao,

tao ay may hantungan at kapalaran niya ay tiyak,

kapalaran n'ya'y tiyak.

Ang ninanasa't hinahabol ng tao'y

mga hinahangad nila pag nadadala ng

mga maluhong pagnanasà ng laman,

sa halip na ang hantungan,

sa halip na ang hantungan.

Ang naihanda ng Diyos sa tao, sa kabilang banda,

ay mga pagpapala't

pangakong laan sa tao pag nadalisay s'ya,

inihanda ng Diyos sa kanya matapos mundo'y likhain.

Mga pagpapala't pangakong yao'y hindi

guni-guni at pagka-intindi lang ng tao,

o pagpili niya't laman.

III

Hantungang ito'y hindi inihanda para sa partikular na tao,

sa partikular na tao,

kundi dakong pahingahan ng buong sangkatauhan.

Ito ang pinakawastong hantungan,

wastong hantungan ng sangkatauhan.

Ito ang pinakawastong hantungan,

hantungan ng sangkatauhan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon