Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mga Tahimik Lamang sa Harap ng Diyos ang Nagtutuon sa Buhay"

826 2020-05-10

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mga Tahimik Lamang sa Harap ng Diyos ang Nagtutuon sa Buhay"

I

Yaong kayang tumahimik sa harap ng Diyos

ay yaong nakakalaya sa mga makamundong relasyon,

at maaaring magpasakop sa Diyos.

Sinumang di kayang tumahimik sa harap ng Diyos

ay mapagpalayaw at di mapigilan.

Oh, at lubos silang mapagpalayaw sa sarili.

Lahat ng kayang tumahimik sa harap ng Diyos

ay mga debotong nananabik sa Diyos.

Yaong kayang tumahimik sa harap ng Diyos

ay yaong may malasakit sa buhay

at nakikibahagi sa espiritu.

Yaong kayang tumahimik sa harap ng Diyos

ay yaong nauuhaw sa mga salita ng Diyos.

Sila ang naghahanap sa katotohanan.

II

Yaong balewala ang pagtahimik sa harap ng Diyos,

na 'di ito 'sinasagawa, sila'y mabababaw

na lubos na nakakabit sa mundo.

Wala silang buhay, wala silang buhay.

Kahit sabihin nilang nananalig sila sa Diyos, 'di 'yon totoo,

hungkag na mga salitang madaling bigkasin.

Yaong kayang tumahimik, ginagawang perpekto at ganap ng Diyos.

Binibiyayaan sila ng kahanga-hangang mga pagpapala.

Yaong kayang tumahimik sa harap ng Diyos

ay yaong may malasakit sa buhay

at nakikibahagi sa espiritu.

Yaong kayang tumahimik sa harap ng Diyos

ay yaong nauuhaw sa mga salita ng Diyos.

Sila ang naghahanap sa katotohanan.

III

Yaong bihirang magbasa ng mga salita ng Diyos,

na walang malasakit sa pagpasok sa buhay

kundi nakatuon sa mga gawain, ay mga ipokritong walang kinabukasan.

Bayan ng Diyos ay yaong talagang kayang makipagniig

sa Kanya at tumahimik sa harap Niya.

Yaong kayang tumahimik sa harap ng Diyos

ay yaong may malasakit sa buhay

at nakikibahagi sa espiritu.

Yaong kayang tumahimik sa harap ng Diyos

ay yaong nauuhaw sa mga salita ng Diyos.

Sila ang naghahanap sa katotohanan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon