Menu

Susunod

Christian Music | "Piniperpekto ng Nagkatawang-Taong Diyos ng mga Huling Araw ang Tao sa mga Salita"

5,086 2021-10-06

Naparito'ng Diyos upang salita Niya'y bigkasin.

Ang nakikita't naririnig mo'y salita Niya,

ang sinusunod mo'y salita ng Diyos,

ang nararanasan mo'y salita ng Diyos.

I

'Tong pagkakatawang-tao ng Diyos ay

gamit ang salita upang tao'y maperpekto.

Siya'y 'di nagpapakita ng tanda't kababalaghan,

o ginagawa'ng gawain ni Jesus noon.

Kahit Sila'y Diyos, at kapwa katawang-tao,

Kanilang ministeryo'y magkaiba.

Sa mga huling araw, pangunahing gawain

ng Diyos ay gamitin ang salita Niya

upang tao'y gabayan at perpektuhin.

Katunayan ay 'di gamit sa pagkastigo.

II

Ngayon Diyos ay nagkatawang-tao

upang kumpletuhin ang gawain ng

"Salitang nagpapakita sa katawang-tao,"

tao'y perpektuhin sa salita

at ipatanggap ang pakikitungo

at ang pagpipino ng salita.

Buhay ang 'yong natatamo sa mga salita Niya;

sa mga 'to nakikita mo'ng gawain Niya.

Kinakastigo't pinipino ka nito.

Pagdurusa'y galing din sa salita Niya.

III

Ngayon, Diyos gumagawa sa salita't 'di sa katunayan.

'Pag salita Niya'y dumating na sa'yo,

ang Banal na Espiritu'y makakakilos,

at makararamdam ka ng sakit o katamisan.

Salita lang Niya nagdadala ng realidad,

ito lang ang makapeperpekto sa iyo.

Sa mga huling araw, pangunahing gawain

ng Diyos ay gamitin ang salita Niya

upang tao'y gabayan at perpektuhin.

Katunayan ay 'di gamit sa pagkastigo.

IV

May panahong ilang tao'y lumalaban sa Diyos.

'Di Siya nagsasanhi ng pagkabalisa,

laman mo'y 'di kinakastigo't

nagdurusa ng anumang paghihirap.

'Pag salita Niya'y dumating

at pinipino ka, ito'y 'di mabata.

Sa mga huling araw, pangunahing gawain

ng Diyos ay gamitin ang salita Niya

upang tao'y gabayan at perpektuhin.

Katunayan ay 'di gamit sa pagkastigo.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon