Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Pagharap sa Nakamamatay na Karamdaman ng Aking Anak"

2,167 2022-01-03

Bilang isang mananampalataya nang mahigit 20 taon, marami na siyang nagawang sakripisyo at pagsisikap, ibinabahagi ang ebanghelyo at ginagawa ang kanyang tungkulin, kaya naniniwala siyang tiyak na makakamit niya ang pagsang-ayon at mga pagpapala ng Diyos. Nadismaya siya sa biglaang pagkatuklas na may nakamamatay na karamdaman ang kanyang anak at mayroon na lamang mga anim na buwan upang mabuhay. Nagapi siya ng sakit at nagkaroon siya ng mga reklamo laban sa Diyos. Ano ang natutunan niya tungkol sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos? Paano niya hinarap ito at nalagpasan ito? Pakinggan natin ang kanyang kuwento.

Mag-iwan ng Tugon