Menu

Susunod

Christian Testimony Video | "Ang Pangarap Kong Maging Isang Direktor"

1,736 2020-05-26

Christian Testimony Video | "Ang Pangarap Kong Maging Isang Direktor"

Ang Pangarap Kong Maging Isang Direktor ay patotoo ng isang Kristiyanong babae na dumanas ng paghatol at pagkastigo ng Diyos. Habang ginagampanan ng bida ang mga tungkulin niya sa iglesia, wala na siyang ibang gusto kundi ang maging isang direktor at makamit ang paghanga ng iba. Ibinigay niya ang buong kakayahan niya para rito, nagtitiis ng hirap at nagbabayad ng halaga. Pero pagkatapos maranasan nang dalawang beses ang kabiguan at mga balakid, sa pamamagitan lang ng paghatol at pagkastigo ng salita ng Diyos naintidihan niya sa wakas na ang mga motibo pala niya sa pagganap ng mga tungkulin niya ay para magtamo ng pangalan, pakinabang, at posisyon, at malinaw ring nakita ang diwa at sukdulang panganib ng paghabol sa mga bagay na ito. Magmula noon, sa mga tungkulin niya, hindi na siya nakatuon sa kanyang posisyon, kundi naghahabol sa katotohanan sa isang makatotohanang paraan, unti-unting pinalaya ang sarili niya sa pang-aalipin at mga pagpigil ng pangalan at pakinabang. Sa wakas, talagang naranasan niya na ang paghatol at pagkastigo ng Diyos ang pinakadakila Niyang pagmamahal at proteksyon para sa sangkatauhan.

Mag-iwan ng Tugon