Menu

Susunod

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 23)

21,468 2020-09-19

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 23)
00:00:00 Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian
00:07:14 Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa
00:12:44 Tinatapos ng Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ang Kanyang Pamamahala
00:17:46 Ginagawa ng Diyos na Nagkakatawang-tao ang Pinakamahalagang Gawaing Pagliligtas ng Tao
00:21:49 Ang Tanging Nais ng Diyos sa Lupa
00:25:37 Iisa ang Pinakadiwa ng Katawang-tao ng Diyos at ng Espiritu
00:29:51 Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan
00:35:28 Ang mga Tumatanggap Lang ng Katotohanan ang Makakarinig ng Tinig ng Diyos
00:41:20 Ang Diyos ay Nakagawa ng Higit at Mas Bagong Gawain sa mga Gentil sa mga Huling Araw
00:46:36 Mga Tumalikod sa Cristo ng mga Huling Araw ay Parurusahan nang Walang Hanggan

Mag-iwan ng Tugon