Menu

Susunod

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 23)

21,468 2020-09-19

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 23)

00:00:00 Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian

00:07:14 Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa

00:12:44 Tinatapos ng Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ang Kanyang Pamamahala

00:17:46 Ginagawa ng Diyos na Nagkakatawang-tao ang Pinakamahalagang Gawaing Pagliligtas ng Tao

00:21:49 Ang Tanging Nais ng Diyos sa Lupa

00:25:37 Iisa ang Pinakadiwa ng Katawang-tao ng Diyos at ng Espiritu

00:29:51 Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan

00:35:28 Ang mga Tumatanggap Lang ng Katotohanan ang Makakarinig ng Tinig ng Diyos

00:41:20 Ang Diyos ay Nakagawa ng Higit at Mas Bagong Gawain sa mga Gentil sa mga Huling Araw

00:46:36 Mga Tumalikod sa Cristo ng mga Huling Araw ay Parurusahan nang Walang Hanggan

Mag-iwan ng Tugon