Menu

Susunod

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 3)

95,968 2020-03-22

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 3)

[00:00:00:00] Ang Diyos sa Katawang-tao Ay Isang Buhay na Bukal ng Buhay

[00:04:55:15] Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

[00:10:42:00] Ang Kahigitan at Kadakilaan ng Makapangyarihan-sa-lahat

[00:14:29:13] Nilikha ng Diyos ang Kalangitan, Lupa at Lahat ng Bagay Para Sa Sangkatauhan

[00:20:27:04] Sumailalim sa Gawain ng Diyos upang Matuklasan ang Kanyang Pagiging Kaibig-ibig

[00:24:35:22] Patiunang Itinalaga ng Diyos Tadhana ng Tao Noon Pa Man

[00:30:42:16] Hindi Masusukat ang Awtoridad ng Diyos

[00:36:08:13] Ang mga Pananagutan ng mga Tunay na Naniniwala

[00:39:37:09] Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit

[00:44:03:27] Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian

[00:51:04:28] Ang Mga Hindi Tumatanggap sa Katotohanan ay Hindi Karapat-dapat sa Kaligtasan

[00:54:52:15] Ang Kahulugan ng Dasal

[00:58:10:15] Ang Diyos ang Nag-iisang Pinuno ng Tadhana ng Tao

[01:01:29:05] Kilalang-kilala ni Pedro ang Diyos

[01:06:32:06] Alamin na ang Pagkastigo't Paghatol ng Diyos ay Pag-ibig

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon