Mag-subscribe

Menu

Susunod

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 16)

6,644 2020-08-24

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 16)
00:00:00 Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos
00:04:55 Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay
00:10:42 Nakagawa ng Bagong Gawain ang Diyos sa Buong Sansinukob
00:15:17 Ang Anak ng Tao'y Nagpakita Na Nang may Kaluwalhatian
00:22:59 Bukas na mga Atas Administratibo ng Diyos sa Sansinukob
00:29:17 Kapag Umalingawngaw, Pagpupugay sa Kaharian
00:35:11 Nagpapakita ang Makapangyarihang Diyos Bilang Araw ng Katuwiran
00:38:10 Namamahala ang Makapangyarihang Diyos Bilang Hari
00:44:59 Lahat ng Hiwaga ay Nailantad Na
00:49:19 Dumako sa Sion na may pagpupuri

Mag-iwan ng Tugon