Menu

Susunod

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 16)

17,644 2020-08-24

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 16)

00:00:00 Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos

00:04:55 Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay

00:10:42 Nakagawa ng Bagong Gawain ang Diyos sa Buong Sansinukob

00:15:17 Ang Anak ng Tao'y Nagpakita Na Nang may Kaluwalhatian

00:22:59 Bukas na mga Atas Administratibo ng Diyos sa Sansinukob

00:29:17 Kapag Umalingawngaw, Pagpupugay sa Kaharian

00:35:11 Nagpapakita ang Makapangyarihang Diyos Bilang Araw ng Katuwiran

00:38:10 Namamahala ang Makapangyarihang Diyos Bilang Hari

00:44:59 Lahat ng Hiwaga ay Nailantad Na

00:49:19 Dumako sa Sion na may pagpupuri

Mag-iwan ng Tugon