Menu

Susunod

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 6)

11,408 2019-03-10

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 6)

[00:00:00] Inaasam ng Diyos na Matamo ng Lahat ang Kanyang Pagliligtas

[00:03:16] Paano Malalaman ang Pagpapakita at Gawain ng Cristo ng mga Huling Araw

[00:08:46] Hindi Masusukat ang Awtoridad ng Diyos

[00:14:12] Buong Sansinukob ay Bagung-bago

[00:18:16] Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Papasok sa Kaharian ng Diyos

[00:22:06] Gumuguho ang Mundo, Nagkakahugis ang Kaharian

[00:26:45] Mapalad ang mga Nagmamahal sa Diyos

[00:32:42] Iba't-ibang Lugar ng Kapahingahan para sa Diyos at sa Tao

[00:36:10] Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraan

[00:39:40] Ibabalik ng Diyos ang Dating Estado ng Paglikha

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon