Menu

Susunod

Tagalog Christian Song Collection

22,241 2020-09-07

Tagalog Christian Song Collection

00:00:00 Diyos ang Pinuno ng Lahat ng mga Bagay

00:03:50 Ang Kagandahan ng Kaharian

00:07:14 Diyos ang Naghahari sa Kaharian

00:12:42 Ang Paghatol ng Diyos ay Nagpapakita ng Kanyang Katuwiran at Kabanalan

00:18:03 Ang Totoong Kahulugan ng mga Salita ng Diyos ay Hindi Kailanman Nauunawaan

00:23:14 Paano Dapat Lumakad ang Tao sa Landas ng Diyos

00:26:53 Nagpapakasakit ang Diyos para Iligtas ang Tao

00:33:12 Ang Mensahe ng Diyos

00:36:32 Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos

00:41:15 Ang Diyos ay Lumilikha ng Mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan

Mag-iwan ng Tugon