Menu

Susunod

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics

56,219 2020-09-17

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics
00:00:00 Umaasa ang Diyos na Hindi Nagbago ang Sangkatauhan
00:03:39 Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal
00:06:53 Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita
00:11:34 Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat
00:16:07 Nagsasaya't Nagpupuri sa Diyos ang Buong Daigdig
00:20:09 Buhay ng Tao'y Lubusang Isinailalim sa Pagiging Kataas-taasan ng Diyos
00:25:36 Magkaroon ng Normal na Relasyon sa Diyos para Maperpekto
00:31:13 Ang Pagpapakumbaba ng Diyos ay Kaibig-ibig
00:36:26 Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Walang Pag-iimbot
00:42:09 Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian
00:49:10 Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis
00:53:42 Ang Awtoridad ng Diyos ay Natatangi
00:57:32 Ang Diyos ay Lumilikha ng Mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan
01:01:22 Ang Nagkatawang-taong Diyos Inaakay ang Tao sa Isang Bagong Kapanahunan
01:05:36 Ang Diyos sa Katawang-tao Ay Isang Buhay na Bukal ng Buhay
01:10:29 Mahal ng Sugatang Diyos ang Tao
01:14:16 Ginagawa ng Diyos na Nagkakatawang-tao ang Pinakamahalagang Gawaing Pagliligtas ng Tao

Mag-iwan ng Tugon