Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Sa Labas ng Ospital ng mga Baliw"

1,987 2021-11-15

Siya, ang kanyang asawa, at ang kanilang anak ay dating masayang namumuhay nang magkakasama. Namuhay sila nang payapa. Pero inaresto at inusig siya ng Partido Komunista ng Tsina dahil sa kanyang pananampalataya. Sa takot na masangkot, sinubukan ng kanyang pamilya ang lahat para mapasuko siya sa kanyang pananampalataya, ipinasok pa siya sa isang mental institution. Anong pinagdaanan niya nang siya’y ipasok sa institusyon, at paano niya hinarap ang pang-uusig ng pinakamalalapit sa kanya matapos siyang mapalaya?

Mag-iwan ng Tugon