Menu

Susunod

Tagalog Christian Song | Umaasa ang Diyos na Tunay na Magsisi ang Tao

2,943 2020-08-17

Tagalog Christian Song | Umaasa ang Diyos na Tunay na Magsisi ang Tao

Galit ang Diyos sa mga taga-Ninive

nang Kanyang ihayag

ang siyudad nila'y wawasakin.

Ngunit nag-ayuno sila,

nagsuot ng abo at sako,

lumambot ang puso ng Diyos,

puso Niya'y nagbago.

Ang galit Niya sa taga-Ninive

nagbago, naging awa, pagpaparaya,

dahil sa kanilang pag-amin,

at pagsisisi.

'Pag galit ang Diyos sa tao,

umaasa Siyang sila'y magsising tunay,

sa gayon awa'y ibibigay Niya.

Napopoot ang Diyos dahil sa kasamaan ng tao.

Sa mga nakikinig sa Diyos, nagsisisi,

tinatalikdan masamang gawi't

iniiwan ang karahasan,

'binibigay ang awa't pagpaparaya Niya.

Walang pagsalungat sa pagpahahayag na ito

ng mga disposisyon ng Diyos.

Ipinahayag Niya itong iba't-ibang diwa

bago't pagkatapos magsisi ng mga taga-Ninive;

Ang diwa ng Diyos ay nabunyag.

Kaya pinapayagan ang mga tao'ng

makita ang diwa Niya't katotohanan nito,

ang diwa ng Diyos ay imposibleng makasakit.

'Pag galit ang Diyos sa tao,

umaasa Siyang sila'y magsising tunay,

sa gayon awa'y ibibigay Niya.

Napopoot ang Diyos dahil sa kasamaan ng tao.

Sa mga nakikinig sa Diyos, nagsisisi,

tinatalikdan masamang gawi't

iniiwan ang karahasan,

'binibigay ang awa't pagpaparaya Niya.

Ginamit ng Diyos ang saloobin Niya para sabihin sa mga tao'ng:

'Di sa ayaw ng Diyos ipakita ang awa Niya,

sa halip, iilan ang nagsisisi at

iniiwan ang karahasan,

bihirang iwan ang kasamaan.

Ang pagturing Niya sa taga-Ninive, naghahayag

na awa Niya'y makukuha.

'Pag tao'y nagsisisi't iniiwan ang kasamaan,

magbabago ang puso ng Diyos sa kanila.

'Pag galit ang Diyos sa tao,

umaasa Siyang sila'y magsising tunay,

sa gayon awa'y ibibigay Niya.

Napopoot ang Diyos dahil sa kasamaan ng tao.

Sa mga nakikinig sa Diyos, nagsisisi,

tinatalikdan masamang gawi't

iniiwan ang karahasan,

'binibigay ang awa't pagpaparaya Niya.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon