Mag-subscribe

Menu

Susunod

Tagalog Christian Song | Umaasa ang Diyos na Tunay na Magsisi ang Tao

1,940 2020-08-17

Tagalog Christian Song | Umaasa ang Diyos na Tunay na Magsisi ang Tao
Galit ang Diyos sa mga taga-Ninive
nang Kanyang ihayag
ang siyudad nila'y wawasakin.
Ngunit nag-ayuno sila,
nagsuot ng abo at sako,
lumambot ang puso ng Diyos,
puso Niya'y nagbago.
Ang galit Niya sa taga-Ninive
nagbago, naging awa, pagpaparaya,
dahil sa kanilang pag-amin,
at pagsisisi.

'Pag galit ang Diyos sa tao,
umaasa Siyang sila'y magsising tunay,
sa gayon awa'y ibibigay Niya.
Napopoot ang Diyos dahil sa kasamaan ng tao.
Sa mga nakikinig sa Diyos, nagsisisi,
tinatalikdan masamang gawi't
iniiwan ang karahasan,
'binibigay ang awa't pagpaparaya Niya.

Walang pagsalungat sa pagpahahayag na ito
ng mga disposisyon ng Diyos.
Ipinahayag Niya itong iba't-ibang diwa
bago't pagkatapos magsisi ng mga taga-Ninive;
Ang diwa ng Diyos ay nabunyag.
Kaya pinapayagan ang mga tao'ng
makita ang diwa Niya't katotohanan nito,
ang diwa ng Diyos ay imposibleng makasakit.

'Pag galit ang Diyos sa tao,
umaasa Siyang sila'y magsising tunay,
sa gayon awa'y ibibigay Niya.
Napopoot ang Diyos dahil sa kasamaan ng tao.
Sa mga nakikinig sa Diyos, nagsisisi,
tinatalikdan masamang gawi't
iniiwan ang karahasan,
'binibigay ang awa't pagpaparaya Niya.

Ginamit ng Diyos ang saloobin Niya para sabihin sa mga tao'ng:
'Di sa ayaw ng Diyos ipakita ang awa Niya,
sa halip, iilan ang nagsisisi at
iniiwan ang karahasan,
bihirang iwan ang kasamaan.
Ang pagturing Niya sa taga-Ninive, naghahayag
na awa Niya'y makukuha.
'Pag tao'y nagsisisi't iniiwan ang kasamaan,
magbabago ang puso ng Diyos sa kanila.

'Pag galit ang Diyos sa tao,
umaasa Siyang sila'y magsising tunay,
sa gayon awa'y ibibigay Niya.
Napopoot ang Diyos dahil sa kasamaan ng tao.
Sa mga nakikinig sa Diyos, nagsisisi,
tinatalikdan masamang gawi't
iniiwan ang karahasan,
'binibigay ang awa't pagpaparaya Niya.
mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon