Menu

Susunod

Christian Music Video | "Ang Nararapat Pagsikapang Hangarin ng Isang Nananampalataya sa Diyos"

2,633 2020-09-03

Christian Music Video | Ang Nararapat Pagsikapang Hangarin ng Isang Nananampalataya sa Diyos

Mula sa pagkakaiba sa mga substansya nina Pedro at Pablo

dapat mong maunawaan na

ang lahat niyaong hindi naghahangad ng buhay

ay gumagawa nang walang saysay,

ang lahat niyaong hindi naghahangad ng buhay

ay gumagawa nang walang saysay!

Nananampalataya ka sa Diyos at sumusunod sa Kanya,

at kaya sa iyong puso ay dapat mong mahalin ang Diyos.

Dapat mong isantabi ang iyong tiwaling disposisyon,

dapat hanaping tuparin ang nais ng Diyos,

at dapat na gampanan ang tungkulin ng isang nilalang ng Diyos.

Dahil ikaw ay nananampalataya at sumusunod sa Diyos,

dapat mong ialay ang lahat sa Kanya,

at hindi dapat na gumawa ng mga personal na pagpili o paghingi,

at dapat mong makamit ang pagsasakatuparan ng nais ng Diyos.

Dahil ikaw ay nilikha, dapat mong sundin ang Panginoon na lumikha sa iyo,

sapagka’t ikaw ay likas na walang kapamahalaan sa iyong sarili,

at walang kakayahan na kontrolin ang iyong tadhana.

Dahil ikaw ay isang tao na nananampalataya sa Diyos,

dapat mong hanapin ang kabanalan at pagbabago.

Dahil ikaw ay isang tao na nananampalataya sa Diyos,

dapat mong hanapin ang kabanalan at pagbabago.

Mula sa pagkakaiba sa mga substansya nina Pedro at Pablo

dapat mong maunawaan na

ang lahat niyaong hindi naghahangad ng buhay

ay gumagawa nang walang saysay,

ang lahat niyaong hindi naghahangad ng buhay

ay gumagawa nang walang saysay!

Nananampalataya ka sa Diyos at sumusunod sa Kanya,

at kaya sa iyong puso ay dapat mong mahalin ang Diyos.

Dapat mong isantabi ang iyong tiwaling disposisyon,

dapat hanaping tuparin ang nais ng Diyos,

at dapat na gampanan ang tungkulin ng isang nilalang ng Diyos.

Dahil ikaw ay nananampalataya at sumusunod sa Diyos,

dapat mong ialay ang lahat sa Kanya,

at hindi dapat na gumawa ng mga personal na pagpili o paghingi,

at dapat mong makamit ang pagsasakatuparan ng nais ng Diyos.

Dahil ikaw ay nilikha, dapat mong sundin ang Panginoon na lumikha sa iyo,

sapagka’t ikaw ay likas na walang kapamahalaan sa iyong sarili,

at walang kakayahan na kontrolin ang iyong tadhana.

Dahil ikaw ay isang tao na nananampalataya sa Diyos,

dapat mong hanapin ang kabanalan at pagbabago.

Dahil ikaw ay isang tao na nananampalataya sa Diyos,

dapat mong hanapin ang kabanalan at pagbabago.

Dahil ikaw ay isang tao na nananampalataya sa Diyos,

dapat mong hanapin ang kabanalan at pagbabago.

Dahil ikaw ay isang tao na nananampalataya sa Diyos,

dapat mong hanapin ang kabanalan at pagbabago.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon