Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Handa Akong Magpasakop sa Gawain ng Diyos"

6,853 2019-09-05

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Handa Akong Magpasakop sa Gawain ng Diyos"

I

O Diyos! Nawa'y gawin Mo ang Iyong gawain sa akin,

nawa'y gawin Mo akong perpekto at baguhin ako,

upang maaari kong sundin at malaman

ang mga kagustuhan Mo sa lahat ng bagay.

Ang Iyong dakilang pagmamahal

at kalooban ay nasa Iyong pagliligtas sa akin.

Kahit na ang tao ay lumalaban at siya ay naghihimagsik,

bagaman ang kanyang kalikasan ay pagtataksil,

ngayon ay nauunawaan ko ang Iyong kalooban

na iligtas ang sangkatauhan.

Ako'y makikipagtulungan, makikipagtulungan sa Iyo.

Nagsusumamo ako sa Iyo na tustusan ako

ayon sa aking tayog,

upang aking mauunawaan ang Iyong kalooban

kahit gaano ako nagdurusa.

Hindi ako magrerebelde o magrereklamo,

Ikaw ay aking paluluguran.

Ako'y ganap na susunod, ako'y ganap na susunod.

II

O Diyos! Sana bigyan Mo ako nang higit pang

mga kapaligiran, mga pagsubok at paghihirap,

pinapayagan ako na makita ang Iyong kamay

kapag ako'y naghihirap,

pinapahintulutan ako na makita ang Iyong mga gawa

sa gitna ng pagkabalisa.

Nagsusumamo ako sa Iyo na tustusan ako

ayon sa aking tayog,

upang aking mauunawaan ang Iyong kalooban

kahit gaano ako nagdurusa.

Hindi ako magrerebelde o magrereklamo,

Ikaw ay aking paluluguran.

Ako'y ganap na susunod, ako'y ganap na susunod.

III

Kahit na subukan Mo ako nang labis,

alam kong ang aking tayog ay maliit.

Kahit na subukan Mo ako nang labis,

alam kong ang aking tayog ay maliit.

Nagsusumamo ako sa Iyo na tustusan ako

ayon sa aking tayog,

upang aking mauunawaan ang Iyong kalooban

kahit gaano ako nagdurusa.

Hindi ako magrerebelde o magrereklamo,

Ikaw ay aking paluluguran.

Ako'y ganap na susunod, ako'y ganap na susunod.

Ako'y ganap na susunod, ako'y ganap na susunod.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon