Menu

Susunod

Christian Music | "Pinupuri Namin ang Diyos Nang Buong Puso" | Dance

4,476 2020-09-13

Christian Music Video | Pinupuri Namin ang Diyos Nang Buong Puso (Tagalog Subtitles)

Napakapalad natin na marinig ang tinig ng Diyos

at magbalik sa harapan Niya.

Kumakain at umiinom ng Kanyang mga salita

araw-araw, kami ay lalong sumisigla.

Dating sugapa sa Internet,

kami ay naging mapagpalayaw at napakasama.

Subali't ngayon ay nasa amin na ang mga salita ng Diyos

upang kami'y patnubayan

at kami'y lumakad sa maliwanag na landas ng buhay.

Kami'y dinidilig at pinagyayabong ng mga salita ng Diyos,

dahilan upang maunawaan namin ang katotohanan

at masayang lumago sa tahanan ng Diyos.

Hindi na sumusunod sa mga makamundong uso,

kami ay namumuhay sa harapan ng Diyos

at nagtatamasa ng mapagpalang buhay.

Nang may umaalingawngaw na mga tinig,

tayo'y sama-samang umawit ng papuri sa Diyos,

dahil nagsasalita Siya upang tayo ay maligtas.

Hangga't nais natin,

tayo'y sama-samang sumayaw sa papuri sa Diyos,

dahil natututo tayong maging tunay na tao

mula sa Kanyang mga salita.

Nang may umaalingawngaw na mga tinig,

tayo'y sama-samang umawit ng papuri sa Diyos,

at ipahayag ang ating taos-pusong pag-ibig para sa Kanya.

Hangga't nais natin,

tayo'y sama-samang sumayaw sa papuri sa Diyos,

nagpapasalamat at nagpupuri

sa Makapangyarihang Diyos magpakailanman.

Nagtitipon kami sa mga iglesia,

nakikinig sa mga pagbigkas ng Diyos

at nagsisikap na maging matatapat na tao.

Kumakain at umiinom ng Kanyang mga salita

at nagsasalamuha sa katotohanan,

nauunawaan namin ang katotohanan at pakiramdam ay napakasigla.

Nagbabasa ng mga salita ng Diyos at nakikilala ang aming mga sarili,

hindi na kami nagsisinungaling at nanlilinlang.

Sa pagsasagawa at pagdanas ng mga salita ng Diyos,

kami ay hindi na matitigas ang ulo at mapagmataas.

Nagtutulungan at sinusuportahan namin ang isa't isa,

hindi na hiwalay o nagtatangi.

Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbibigkis nang mahigpit sa amin.

Binubuksan ang aming mga puso sa isa't isa sa pagsasalamuha,

iwinawaksi ang pandaraya at kawalang-katapatan,

namumuhay nang may matatapat na puso sa harapan ng Diyos.

Nang may umaalingawngaw na mga tinig,

tayo'y sama-samang umawit ng papuri sa Diyos,

dahil nagsasalita Siya upang tayo ay maligtas.

Hangga't nais natin,

tayo'y sama-samang sumayaw sa papuri sa Diyos,

dahil natututo tayong maging tunay na tao

mula sa Kanyang mga salita.

Nang may umaalingawngaw na mga tinig,

tayo'y sama-samang umawit ng papuri sa Diyos,

at ipahayag ang ating taos-pusong pag-ibig sa Kanya.

Hangga't nais natin,

tayo'y sama-samang sumayaw sa papuri sa Diyos,

nagpapasalamat at nagpupuri

sa Makapangyarihang Diyos magpakailanman.

Ang paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos

ang nag-iingat sa amin, malayo sa mga tukso ni Satanas.

Tinutupad ang aming mga tungkulin sa tahanan ng Diyos,

ginagawa namin ang aming bahagi

upang suklian ang Kanyang pagmamahal.

Nang may umaalingawngaw na mga tinig,

tayo'y sama-samang umawit ng papuri sa Diyos,

dahil nagsasalita Siya upang tayo ay maligtas.

Hangga't nais natin,

tayo'y sama-samang sumayaw sa papuri sa Diyos,

dahil natututo tayong maging tunay na tao

mula sa Kanyang mga salita.

Nang may umaalingawngaw na mga tinig,

tayo'y sama-samang umawit ng papuri sa Diyos,

at ipahayag ang ating taos-pusong pag-ibig sa Kanya.

Hangga't nais natin, tayo'y sama-samang sumayaw sa papuri sa Diyos,

nagpapasalamat at nagpupuri

sa Makapangyarihang Diyos magpakailanman.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon