Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | "Protektado Ka Dahil Ikaw ay Nakastigo at Nahatulan"

3,693 2021-08-01

Kayo'y walang kamalayan ni Pablo,

kailangan laging makastigo;

mahatulan nang magising.

Pagkastigo'y pinakamainam sa buhay n'yo.

At 'pag kailangan ito,

kailangan ang pagkastigo

ng pagdating ng mga katotohanan,

at kayo'y lubos na papasakop.

'Pag 'di nasumpa't nakastigo,

tatanggihan n'yong yumuko,

kayo'y aayaw magpasakop.

Kung walang katotohanan, walang epekto.

Kayo'y iniingatan ngayon

dahil kayo'y nasumpa, nahatula't nakastigo.

Kayo'y iniingatan ngayon

dahil labis na ang hirap n'yo.

Kung 'di, kayo'y napasama na sana.

'Di sadya ng Diyos na pahirapan kayo,

kalikasan niyo'y nakaukit nang matatag.

Upang disposisyon ng tao ay magbago,

kailangang maging ganito.

Kayo'y walang halaga't mababa.

Kung pagkastigo't paghatol ay wala

mahirap kayong lupigin,

kasamaan n'yo'y 'di masugpo.

Dating pagkatao n'yo'y malalim.

Kung nailuklok kayo sa trono,

taas ng langit at lalim ng lupa'y 'di n'yo

malalaman, ni saan kayo pupunta.

Ni hindi n'yo alam kung saan kayo nagmula,

paanong kilala niyo ang Lumikha?

Kung wala ang paghatol ngayon,

mga huling araw n'yo'y

noon pa sana lumitaw, no'n pa sana.

Kayo'y iniingatan ngayon

dahil kayo'y nasumpa, nahatula't nakastigo.

Kayo'y iniingatan ngayon

dahil labis na ang hirap n'yo.

Kung 'di, kayo'y napasama na sana.

'Di sadya ng Diyos na pahirapan kayo,

kalikasan niyo'y nakaukit nang matatag.

Upang disposisyon ng tao ay magbago,

kailangang maging ganito.

Kung wala ang pagkastigo,

tiyak na nanganganib kapalaran n'yo,

sino'ng may alam kung ga'no kayo

magiging mayabang at masama.

'Di kayo makakapigil

at makapagnilay sa sarili n'yo.

Dinala na kayo ng paghatol ngayon,

at buhay n'yo'y napanatili na.

Dapat ay mas tanggapin n'yo

ang pagkastigo't paghatol ngayon.

Ano pa'ng mapipili n'yo

kaysa sumunod at maging ganito,

maging ganito?

Kayo'y iniingatan ngayon

dahil kayo'y nasumpa, nahatula't nakastigo.

Kayo'y iniingatan ngayon

dahil labis na ang hirap n'yo.

Kung 'di, kayo'y napasama na sana.

'Di sadya ng Diyos na pahirapan kayo,

kalikasan niyo'y nakaukit nang matatag.

Upang disposisyon ng tao ay magbago,

kailangang maging ganito,

kailangang maging ganito.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon