Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Puno ng Pagdurusa ang mga Araw 'Pag Walang Diyos"

2,199 2021-11-25

'Pag 'di nauunawaan ang kapalaran o kapangyarihan ng Diyos,

'pag sadyang nangangapa sa pagsulong,pasuray-suray sa hamog,

mahirap ang paglalakbay,malungkot ang paglalakbay.

Puno ng pagdurusaang mga araw na walang Diyos.

Kung kapangyarihanng Lumikha'y tanggap,

nagpapasakop sa Kanyang pagsasaayos,

at hanap ay tunay na pantaong buhay,

makakalaya sa kasawian,sa lahat ng pagdurusa,

'di na magiging hungkag ang buhay,

'di na magiging hungkag ang buhay.

'Pag wala kang Diyosat 'di S'ya makita,

'pag 'di makilalaang kapangyarihan Niya,

bawat araw ay miserable,at walang halaga o kahulugan.

Nasa'n man o anuman ang gawain,

kabuhayan at mga layunin,

'pag walang Diyos, puso ng taoay masasakta't magdurusa nang husto.

Puno ng pagdurusaang mga araw na walang Diyos.

Kung kapangyarihanng Lumikha'y tanggap,

nagpapasakop sa Kanyang pagsasaayos,

at hanap ay tunay na pantaong buhay,

makakalaya sa kasawian,sa lahat ng pagdurusa,

'di na magiging hungkag ang buhay,

'di na magiging hungkag ang buhay.

Pag kayang kilalanin ng mga taoang kapangyarihan ng Diyossa kanilang kapalaran,

pinipili ng matatalinona alami't tanggapin ito,

at magpaalam sa masasaklap na araw

nang sikapin nilang magkaro'nng magandang buhaysa sariling kayod.

Tanggap na nilaang kanilang kapalaran

'di na pagsisikapan mithiin nila.

Puno ng pagdurusaang mga araw na walang Diyos.

Kung kapangyarihanng Lumikha'y tanggap,

nagpapasakop sa Kanyang pagsasaayos,

at hanap ay tunay na pantaong buhay,

makakalaya sa kasawian,sa lahat ng pagdurusa,

'di na magiging hungkag ang buhay,

'di na magiging hungkag ang buhay.

mula sa Sumunod sa Corderoat Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon