Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Awa ng Diyos sa Tao Kailanma'y Hindi Tumigil”

1,557 2020-04-24

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Awa ng Diyos sa Tao Kailanma'y Hindi Tumigil”

I

Ang "habag ng Lumikha" ay

di hungkag na kasabihan, ni pangakong napapako.

Mayroon itong mga prinsipyo at layunin,

tunay at totoo, walang pagkukunwari.

Ang Kanyang awa ay ipinapagkaloob

sa sangkatauhan sa lahat ng panahon.

Datapuwa't ang salita ng Lumikha kay Jonas ay nananatiling

ang natatangi Niyang pahayag kung bakit Siya ay mahabagin,

at kung paano N'ya ipinapakita ito,

kung gaano S'ya magpaubaya sa tao,

at ang tunay N'yang damdamin sa kanila.

Poot ng Diyos madalas sapitin ng tao,

nguni't awa N'ya'y di kailanman tumitigil.

Nang mayro'ng awa, S'ya'y gumagabay,

nangunguna, nagbibigay, umaalalay sa tao,

sa bawat salinlahi, at sa bawat kapanahunan.

Pag-ibig N'ya sa tao'y di nagbabago,

pag-ibig N'ya'y di kailanman magbabago!

II

Ang pag-uusap ng Diyos na si Jehova ay nagpapakita ng

Kanyang buong kaisipan sa sangkatauhan,

isang pagpapahayag ng Kanyang puso

at patunay ng Kanyang masaganang awa sa sangkatauhan,

hindi lamang ipinagkaloob sa mga ninuno,

nguni't maging sa mga inapo,

tulad noon at gayundin sa isang salinlahi

hanggang sa susunod.

Poot ng Diyos madalas sapitin ng tao,

nguni't awa N'ya'y di kailanman tumitigil.

Nang mayro'ng awa, S'ya'y gumagabay,

nangunguna, nagbibigay, umaalalay sa tao,

sa bawat salinlahi, at sa bawat kapanahunan.

Pag-ibig N'ya sa tao'y di nagbabago,

pag-ibig N'ya'y di kailanman magbabago!

Pag-ibig N'ya sa tao'y di nagbabago,

pag-ibig N'ya'y di kailanman magbabago!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon