Mag-subscribe

Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magkaroon ng Normal na Relasyon sa Diyos para Maperpekto"

3,722 2020-02-03

I
Pag normal ang relasyon mo sa Diyos,
matatamo mo ang Kanyang pagpeperpekto,
at ang Kanyang pagdidisiplina at pagpipino
at pagpupungos sa 'yo ay makakamit ang hangad na epekto.
Nagkakaroon ng lugar ang Diyos sa puso mo,
di mo hinahangad na makinabang o iniisip ang kinabukasan.
Ngunit dala mo ang pasanin ng pagpasok sa buhay,
nagpapailalim ka sa gawain ng Diyos
at naghahangad ng katotohanan.
Sa ganitong paraan,
ang mga pakay na hangad mo'y hindi mali,
at normal ang relasyon mo sa Kanya.
Ang unang hakbang sa pagpasok
sa espirituwal na paglalakbay ng tao
ay ayusin ang relasyon nila sa Diyos.
Bagama't hawak Niya ang tadhana ng tao,
itinadhana at di na nila mababago,
ikaw ma'y mapeperpekto
o Kanyang matatamo
depende 'yan sa kung normal o hindi
ang iyong relasyon sa Kanya.
II
Siguro'y mahina't suwail ang ilang bahagi mo,
ngunit kung tama ang pananaw at motibo mo,
kung relasyon mo sa Kanya'y naitama mo,
gagawin ka Niyang marapat na magawang perpekto.
Ang unang hakbang sa pagpasok
sa espirituwal na paglalakbay ng tao
ay ayusin ang relasyon nila sa Diyos.
Bagama't hawak Niya ang tadhana ng tao,
itinadhana at di na nila mababago,
ikaw ma'y mapeperpekto
o Kanyang matatamo
depende 'yan sa kung normal o hindi
ang iyong relasyon sa Kanya.
III
Kung di tama ang relasyon mo sa Kanya,
kung kumikilos ka para sa 'yong laman o pamilya,
gaano ka man magsikap,
mawawalan 'yon ng bisa.
Kung relasyon mo sa Diyos ay normal,
mabuti 'yan at lahat ng iba pa'y
mapupunta sa tamang lugar.
Tinitingnan lang ng Diyos kung mga pananaw mo
tungkol sa pananalig sa Kanya'y tama:
kanino ka nananalig at para kanino,
at bakit ka nananalig.
Kung nakikita mo, nang malinaw,
itama ang pananaw at ginagawa mo,
sa gayon buhay mo'y lalago, at matatama ang landas mo.
Ang unang hakbang sa pagpasok
sa espirituwal na paglalakbay ng tao
ay ayusin ang relasyon nila sa Diyos.
Bagama't hawak Niya ang tadhana ng tao,
itinadhana at di na nila mababago,
ikaw ma'y mapeperpekto
o Kanyang matatamo
depende 'yan sa kung normal o hindi
ang iyong relasyon sa Kanya,
ang iyong relasyon sa Kanya,
ang iyong relasyon sa Kanya.
mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon