Menu

Mga Pagsubok ng Buhay

Paano Harapin ang Pagsubok at Ano ang Kalooban ng Diyos sa Loob Nito

Bilang mga Kristiyano, wala sa atin ang hindi nakakakilala sa mga pagsubok. Sinasabi sa Biblia, “At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at ...

Bakit Pinahihintulutan ng Diyos ang Pagdurusa? Paano Natin Dapat Unawain ang Kanyang Nakapaloob na Intensiyon?

Bakit pinahihintulutan ng Diyos na maranasan natin ang pagdurusa? Basahin ang artikulong ito para malaman ang tungkol sa marubdob na layunin ng Diyos na nakapaloob at ang Kanyang pagmamahal at paglili...

Paano malalaman ang kalooban ng Diyos sa mga bagay na kinakaharap natin

Sa mga bagay na maliit man o malaki araw-araw, nauunawaan mo ba kung paano malalaman ang kalooban ng Diyos upang magkaroon ng daan pasulong? Basahin ang artikulo na ito upang malaman ang dalawang para...

Tatlong mga Landas upang Pangasiwaan ang mga Malulungkot na Sitwasyon

Sa totoong buhay, madalas tayong nakakatagpo ng isang bagay na hindi kasiya-siya, tulad ng mga pagkabigo sa ating trabaho, pagpuna ng ating mga boss, pakikipagtalo sa ating mga asawa, biglaang mga sak...

Paano Natin Malalagpasan ang mga Pagsubok sa Buhay Bilang mga Mananampalataya?

Alam mo ba kung paano malagpasan ang mga pagsubok sa buhay? Basahin ang artikulong ito upang maunawaan ang 3 pangunahing punto, na magpapakita sa iyo ng paraan....

6 na mga Talata sa Bibliya tungkol sa mga Pagsubok

Ang 6 na bible verse tungkol sa mga pagsubok sa buhay ay tutulong sa iyo na maunawaan ang kalooban ng Diyos at mapanatili ang pananampalataya sa Diyos sa mga paghihirap....

Nang Umasa Siya sa Diyos, Nakaligtas ang Kanyang Anak na Nanganganib ang Buhay

Sa Tagsibol ng 2015, isang araw ay umalis ng bahay si Wang Min upang gawin ang mga gawain at bumalik upang makita ang kanyang anak na lalaking si Linlin na maputlang nakaupo sa higaan nito. Nakahawak ...