Mag-subscribe

Menu

Mga pagsubok ng buhay

Tagalog Christian Testimony Video | "Mga Aral na Natutuhan Mula sa Pagkakaroon ng Kanser sa Atay"

Since believing in God, the main character has done his duty with great enthusiasm. One day, after a hospital examination, he discovers he has severe anemia and hepatitis B. He is anguished by this ne...

Tagalog Christian Testimony Video | "Muling Pagharap sa Karamdaman"

Matapos maging isang mananampalataya, ang bida ay walang kapagurang nagpalaganap ng ebanghelyo at nagbigay ng mga handog at limos. Matapos maaresto at mapahirapan, hindi niya sinisi o ipinagkanulo ang...

Tagalog Christian Movie | "Isang Kaligayahang Pinakahihintay"

Para kumita nang sapat para mabuhay nang maayos, talagang nagpursigi si Ding Ruilin at ang kanyang asawa na makapagbukas at magpatakbo ng isang negosyo. Ngunit, dahil sa pananamantala at pang-aabuso n...

Tagalog Christian Movie Trailer | "Isang Kaligayahang Pinakahihintay"

Para kumita nang sapat para mabuhay nang maayos, talagang nagpursigi si Ding Ruilin at ang kanyang asawa na makapagbukas at magpatakbo ng isang negosyo. Ngunit, dahil sa pananamantala at pang-aabuso n...

Sa Paghahanap ng Trabaho, Nakita ko ang Kamangha-manghang Gawain ng Diyos

Sa lipunan ngayon, may iba’t ibang uri ng malalaking negosyo at tila hindi mabilang ang oportunidad para makapagtrabaho. Ngunit sa paglipas ng mga taon, wala nang halaga ang mga nakapagtapos ng kole...

Panalangin para sa mga Pagsusulit: Tinulungan Ako ng Diyos upang Maiwaksi ang Pagkabalisa Bago ang Pagsusulit

Ang pagsusulit ko bago makapasok sa senior high school noong 2012 ang unang malaking pagbabago sa buhay ko. Inasahan ng buong pamilya ko na maganda ang magiging lagay ko, at malaki ang tiwala ko na ma...

Nasaksihan Ko ang Mga Kamangha-manghang Gawa ng Diyos Nang ang Aking Anak ay nasa Kritikal na Pagkakasakit at Malubhang Nanganganib

Sa Tagsibol ng 2015, isang araw ay umalis ng bahay si Wang Min upang gawin ang mga gawain at bumalik upang makita ang kanyang anak na lalaking si Linlin na maputlang nakaupo sa higaan nito. Nakahawak ...

Panalangin sa Diyos—Pagsaksi sa isang Himala sa Gitna ng Kawalan ng Pag-asa

Habang naglalakbay tayo sa buhay, bawat isa sa atin ay makakaranas ng ilang hindi pangkaraniwang pangyayari kung saan natatatak sa ating alaala at hindi kailanman malilimutan. Ang karanasang nag-iwan ...

Ang Malubha Niyang Apo na 6 na Taong Gulang ay Himalang Gumaling

Ang anim-na-taong gulang na apo ng may-akda ay biglang dinapuan ng encephalitis. Matapos ipasok sa ospital at mabigyan ng lunas sa loob ng 13 araw, nagbigay ng abiso ang doctor na mamamatay ang bata, ...

Tagalog Christian Video | "Swerte at Kasawian" Christian Testimony

Tagalog Christian Video | "Swerte at Kasawian" Christian Testimony Dahil siya ay nagmula sa dukhang pamilya, mula pa sa pagkabata determinado na si Du Juan na yumaman at magkaroon ng mas magandan...