Patungo sa Buhay na Walang Hanggan

Paano Makakamit ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan

Mabilis na Pag-navigate Bilang mga Mananampalataya sa Panginoon, Nasa Atin Ba ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan Bakit Wala Pa rin sa Atin ang Daan Patungo sa Buhay … Iba pa Paano Makakamit ang Daan Patungo sa Buhay na Walang Hanggan

Ano ang Kahulugan ng Pagsubok sa Atin ng Diyos

Ano ang Kahulugan ng Pagsubok sa Atin ng Diyos

Ni Li Tong Maraming mga Kristiyano ang nalilito: Ang Diyos ay pag-ibig at Siya ay makapangyarihan, kaya bakit Niya tayo hinahayaang magdusa? Maaari kayang inabandona na Niya tayo? Palagi akong … Iba pa Ano ang Kahulugan ng Pagsubok sa Atin ng Diyos

Misteryo sa Panalangin ng Panginoon

Alam Mo ba ang Tungkol sa mga Misteryo sa Panalangin ng Panginoon?

Maraming kapatid na lalaki at babae ang napaka-pamilyar sa Panalangin ng Panginoon, at binibigkas natin ito sa tuwing nagdarasal tayo: “Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating … Iba pa Alam Mo ba ang Tungkol sa mga Misteryo sa Panalangin ng Panginoon?

Ang Panginoon Jesus ay Kumakatok

Kapag Dumating ang Panginoon na Kumakatok sa Pintuan, Paano Tayo Sasagot

Pagkapasok ko sa paniniwala sa Panginoon, gustong awitin ng mga kapatid ang himnong tinatawag na “Ang Mabuting Tao ay Kumakatok sa Pintuan” na ganito: “Ang mabuting tao ay kumakatok sa … Iba pa Kapag Dumating ang Panginoon na Kumakatok sa Pintuan, Paano Tayo Sasagot

jesus sa krus

Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan

Ni Junying Ang maligtas ng Diyos ay hindi katulad ng pagsagip. Hindi iyon tulong na ibinibigay ng mayaman sa mahirap, hindi iyon pagliligtas ng doktor sa buhay ng isang pasyente, … Iba pa Sermon Tungkol sa Kaligtasan: Ano ang Kaligtasan

Tagalog Sermon Tungkol sa Pananampalataya Ano ang Tunay na Pananampalataya

Tagalog Sermon Tungkol sa Pananampalataya: Ano ang Tunay na Pananampalataya

Ni Huafei Ang hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano ay ang magtaglay ng tunay na pananampalataya. Napakaraming halimbawa ang nakatala sa Biblia ng mga taong … Iba pa Tagalog Sermon Tungkol sa Pananampalataya: Ano ang Tunay na Pananampalataya

Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo

3 Pangunahing Daan upang Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo

Ang kakayahang salubungin ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus ang pinakadakilang pagnanais ng mga tunay na naniniwala sa Panginoon. Kaya’t paano natin sasalubungin ang Panginoong Jesus? Ang sumusunod ay pagbabahaginan … Iba pa 3 Pangunahing Daan upang Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Hesukristo

Diskusyon sa Biblia Papalitan Ba ng Panginoong Jesus Kanyang Pangalan sa mga Huling Araw

Diskusyon sa Biblia: Papalitan Ba ng Panginoong Jesus ang Kanyang Pangalan sa mga Huling Araw?

Kapag iniisip natin ang pangalan ng Panginoong Jesus, madalas nating naiisip ang mga bersikulo sa Biblia na, “Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man” (Mga … Iba pa Diskusyon sa Biblia: Papalitan Ba ng Panginoong Jesus ang Kanyang Pangalan sa mga Huling Araw?

bibliya

Ano ang Tinutukoy na mga Mananagumpay sa Biblia?

Kapag naririnig nila ang tungkol sa “mananagumpay,” karamihan sa mga Kristiyano ay iniisip na ang mga gumagawa at nagtatrabaho para sa Panginoon, na kayang panatilihin ang pangalan ng Panginoon, na … Iba pa Ano ang Tinutukoy na mga Mananagumpay sa Biblia?

Panalangin sa Diyos

Sermon sa Tagalog Tungkol sa Panalangin: 4 na Elementong Kailangan Upang Dinggin ng Diyos ang Iyong Panalangin

Mga kapatid, alam natin na ang pananalangin sa Diyos ang pinakadirektang paraan ng mga Kristiyano upang makipag-usap sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit, maliban sa mula umaga hanggang gabing … Iba pa Sermon sa Tagalog Tungkol sa Panalangin: 4 na Elementong Kailangan Upang Dinggin ng Diyos ang Iyong Panalangin

Ang mga Kristiyano ay nananalangin sa Diyos

Tagalog Christian Preaching: 3 Malalaking Obra Maestra para sa Pagtatagumpay sa mga Tukso sa Digmaang Espirituwal

Hingzing Hilagang Korea Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon! Kadalasan, ang lahat ng mga uri ng digmaang espirituwal ay magaganap sa buong panahon ng ating pananampalataya sa at pagsunod sa … Iba pa Tagalog Christian Preaching: 3 Malalaking Obra Maestra para sa Pagtatagumpay sa mga Tukso sa Digmaang Espirituwal

Ang Paghihirap ay Biyaya ng Diyos

Ang Paghihirap ay Biyaya ng Diyos

Ni Xiang Yang Isang araw, nagbasa ako ng pabula. Mayroong isang magsasakang umasang hindi maaapektuhan ng masamang lagay ng panahon ang kanyang trigo habang tumutubo ito, at sa halip ay … Iba pa Ang Paghihirap ay Biyaya ng Diyos

Paano Babalik si Hesukristo

Paano Babalik si Hesukristo?

Matapos mabuhay muli ang Panginoong Jesus at umakyat sa langit, lahat ng mga Kristiyanong tapat na nanampalataya sa Kanya ay nag-umpisang abangan ang Kanyang ikalawang pagdating. Partikular na tayong mga … Iba pa Paano Babalik si Hesukristo?

Sunlight and ripe wheat

Ano ang mahalagang kaibhan sa pagitan ng maligtas at ng pagliligtas?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa … Iba pa Ano ang mahalagang kaibhan sa pagitan ng maligtas at ng pagliligtas?

wheat

Ano ang ibig sabihin ng maligtas? Ano ang pagliligtas?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi sumasampalataya ay parurusahan” (Marcos 16:16). “Sapagka’t ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil … Iba pa Ano ang ibig sabihin ng maligtas? Ano ang pagliligtas?

man praying on the Bible in the light candles selective focus

Mga Kinakailangang Babasahin para sa mga Kristiyano: Paano Tayo Dapat Maging Handa para Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoon?

Sa ngayon, ang lahat ng uri ng mga kalamidad sa buong mundo ay nagiging lalong malala, at maraming propesiya ng pagbabalik ng Panginoon ang pangunahing natutupad. Tayong mga Kristiyano ay … Iba pa Mga Kinakailangang Babasahin para sa mga Kristiyano: Paano Tayo Dapat Maging Handa para Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoon?

Kahulugan ng Pahinga sa Biblia

Ano ang Kahulugan ng Pahinga sa Biblia?

Ang salitang “pahinga” ay literal na nangangahulugang mag-relaks sa kapayapaan; ipinahihiwatig din nito ang pagluluksa ng mga tao para sa mga patay. Sa Biblia, ang salitang “pahinga” ay lumilitaw nang … Iba pa Ano ang Kahulugan ng Pahinga sa Biblia?

Tagalog Sermon Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Pagliligtas at Pagkamit ng Buong Kaligtasan

Tagalog Sermon: Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Pagliligtas at Pagkamit ng Buong Kaligtasan

Mabilis na Pag-navigate 1. Anong Kahulugan ng Maligtas? Wala na ba Tayong Kasalanan Matapos Tayong Maligtas? 2. Ano ang Ibig Sabihin sa Pagkamit ng Buong Kaligtasan? Anong Mga Pag-uugali ang … Iba pa Tagalog Sermon: Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Pagliligtas at Pagkamit ng Buong Kaligtasan

mabisang panalangin

Ano ang susi sa isang mabisang panalangin?

Mga kapatid: Kapayapaan sa inyo sa Panginoon! Ang pananalangin ay isang mahalagang paraan para sa ating mga Kristiyano upang magtatag ng isang normal na kaugnayan sa Diyos. Lalung-lalo na na … Iba pa Ano ang susi sa isang mabisang panalangin?

pag-asam nating ang makapasok sa kaharian ng langit

Tagalog Rapture: Makapapasok ba Tayo sa Kaharian ng Diyos Ngayong ang Ating mga Kasalanan ay Pinatawad na?

Mabilis na Pag-navigate Ang Tunay na Kahulugan ng Mapatawad ang Ating mga Kasalanan Ang Mapatawad ba ang Ating mga Kasalanan ay Nangangahulugang Makakapasok tayo sa Kaharian ng Langit? Kaya Paano … Iba pa Tagalog Rapture: Makapapasok ba Tayo sa Kaharian ng Diyos Ngayong ang Ating mga Kasalanan ay Pinatawad na?