Menu

Susunod

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 5)

31,494 2020-04-17

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 5)

[00:00:00:00] Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos

[00:04:55:06] Paano Pumasok sa Tunay na Pagdarasal

[00:10:31:18] Dapat Ilagay Mo ang Paniniwala sa Diyos nang Higit sa Lahat

[00:16:18:03] Nilikha ng Diyos ang Kalangitan, Lupa at Lahat ng Bagay Para Sa Sangkatauhan

[00:22:15:24] Kinakailangan ng mga Pagbabago sa Disposisyon ang Gawain ng Banal na Espiritu

[00:26:27:27] Ang Tanging Nais ng Diyos

[00:36:15:17] Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas

[00:40:59:07] Isang Ilog ng Tubig ng Buhay

[00:49:49:22] Bumababa ang Diyos nang may Paghatol

[00:53:09:07] Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay

Mag-iwan ng Tugon