Menu

Susunod

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 12)

38,263 2020-06-28

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 12)
00:00:00 Mayroon Ka bang Normal na Relasyon sa Diyos?
00:05:49 Ang mga Bunga ng Pagpapatahimik ng Iyong Puso sa Harap ng Diyos
00:11:32 Mas Kumikilos ang Banal na Espiritu sa mga Taong Nais Magawang Perpekto
00:14:39 Ginagantimpalaan ng Diyos nang Higit Doble ang mga Nakikiisa sa Kanya
00:18:12 Ang Paraan para Patahimikin ang Puso Mo sa Harap ng Diyos
00:22:47 Lahat ay May Pagkakataong Magawang Perpekto
00:25:53 Gusto ng Diyos ang mga Sumusunod sa Katotohanan
00:30:36 Ang Kahulugan ng Dasal
00:33:55 Ibinibigay ng Diyos sa Tao ang Kailangan Nila Ayon sa Kanilang mga Pagsamo
00:39:39 Kapag Puso Mo'y Ibinigay Mo sa Diyos

Mag-iwan ng Tugon