Menu

Susunod

Christian Music | Kilalanin ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay

710 2020-07-11

Christian Music | Kilalanin ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay

Kung gaano karami ang pagkaunawa

ukol sa Diyos ang mayroon sa puso ng mga tao

ang nagpapasya kung gaanong kalagayan

ang Kanyang hinahawakan sa kanilang mga puso.

Kung gaano kadakila ang antas ng kaalaman

ukol sa Diyos ang nasa kanilang mga puso

ay kung gaano kadakila ang Diyos sa kanilang mga puso.

Kung ang Diyos na kilala mo ay walang laman at malabo,

kung gayon ang Diyos na pinaniniwalaan mo ay wala ring laman at malabo.

Kung ang Diyos na kilala mo ay limitado lang sa loob ng iyong sariling saklaw,

kung gayon ang iyong Diyos ay isang sobrang liit na Diyos

at walang kinalaman sa tunay na Diyos.

Kaya, ang pagkilala sa praktikal na mga pagkilos ng Diyos,

ang pagkilala sa realidad ng Diyos at Kanyang kapangyarihang walang hanggan,

ang pagkilala sa tunay na pagkakakilanlan ng Diyos Mismo,

ang pagkilala sa kung anong mayroon at kung ano Siya,

ang pagkilala sa lahat ng Kanyang ipinakita sa gitna ng lahat ng bagay—

ang mga ito ay napakahalaga sa bawat isang tao

na naghahanap ng kaalaman ukol sa Diyos.

Ang mga ito ay may direktang kinalaman sa kung makapapasok

o hindi ang tao sa realidad ng katotohanan.

Kung iyong lilimitahan ang iyong pagkaunawa sa Diyos sa mga salita lamang,

kung lilimitahan mo ito sa kakaunti mong karanasan,

sa mga biyaya ng Diyos na iyong binibilang,

o sa kakaunti mong patotoo sa Diyos,

kung gayon sasabihin Ko na ang iyong Diyos na pinaniniwalaan

ay tiyak na hindi ang tunay na Diyos Mismo,

at maaari ding sabihin na ang Diyos na pinaniniwalaan mo

ay isang guni-guning Diyos,

hindi ang tunay na Diyos.

Ito ay dahil sa ang tunay na Diyos ay ang Siyang namumuno sa lahat,

na lumalakad sa gitna ng lahat,

na namamahala sa lahat.

Siya ang Siyang humahawak sa kapalaran ng buong sangkatauhan—

ang Siyang humahawak sa kapalaran ng lahat.

Ang mga gawain at mga pagkilos ng Diyos na Aking sinasabi

ay hindi limitado lamang sa maliit na bahagi ng mga tao.

Iyon ay, hindi ito limitado lamang sa mga tao

na sumusunod sa Kanya sa kasalukuyan.

Ang Kanyang mga pagkilos ay nakikita sa lahat ng bagay,

sa pagiging buhay ng lahat ng bagay,

at sa mga batas ng pagbabago sa lahat ng bagay.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon