Menu

Susunod

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 14)

35,670 2020-09-09

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 14)

00:00:00 Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay

00:06:07 Dapat Mong Hangaring Magkaroon ng Tunay na Pagmamahal sa Diyos

00:10:28 Mapalad ang mga Nagmamahal sa Diyos

00:16:26 Nais ng Diyos ang Tunay na Puso ng Tao

00:21:15 Ang Pinahahalagahan ng Diyos ay ang Puso ng Tao

00:26:09 Ang mga Pananagutan ng mga Tunay na Naniniwala

00:29:38 Paano Pumasok sa Realidad ng mga Salita ng Diyos

00:35:46 'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mosa Diyos

00:39:29 Yaong Mga Nagmamahal sa Salita ng Diyos ay Pinagpapala

00:44:00 Ang Katotohanan ang Pinakamataas sa Lahat ng Talinghaga ng Buhay

Mag-iwan ng Tugon